Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đỗ Đức Lợi . Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đỗ Đức Lợi CTV

Đỗ Đức Lợi
.

Luyện toán

20 -Trung bình 9.50 - Tổng điểm 2091

Đỗ Đức Lợi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc khối lượng của vật trên cân hai đĩa
Lần cuối làm bài: 2019-07-07 20:45:15
Đỗ Đức Lợi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-06-04 11:15:21
Đỗ Đức Lợi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các loại hình trắc nghiệm tương tác
Lần cuối làm bài: 2019-06-03 21:12:40
Đỗ Đức Lợi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-06-03 21:08:28
Đỗ Đức Lợi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2019-06-03 21:06:33
Đỗ Đức Lợi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-06-03 21:01:53
Đỗ Đức Lợi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-06-03 20:58:43
Đỗ Đức Lợi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2019-06-03 20:55:25
Đỗ Đức Lợi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dòng tiếp theo như thế nào?
Lần cuối làm bài: 2019-06-03 20:50:34
Đỗ Đức Lợi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2019-06-03 20:45:11

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 3.80 - Tổng điểm 38

Điểm thi

Đỗ Đức Lợi làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-07-17 21:34:59
Đỗ Đức Lợi làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-06-06 15:52:42
Đỗ Đức Lợi làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-05-26 22:06:03
Đỗ Đức Lợi làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-05-26 15:27:08
Đỗ Đức Lợi làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-05-26 15:22:23
Đỗ Đức Lợi làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-26 15:10:04
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-25 19:06:34
Đỗ Đức Lợi làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-05-25 19:01:35
Đỗ Đức Lợi làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-25 18:48:37
Đỗ Đức Lợi làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-05-19 19:40:00
Đỗ Đức Lợi làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-04-29 09:28:35
Đỗ Đức Lợi làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-04-29 09:22:54
Đỗ Đức Lợi làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-04-29 09:19:01
Đỗ Đức Lợi làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-04-29 09:14:55