Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Lê Thành An. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Lê Thành An

Lê Thành An
Trong OLM này ai là Duelist thì kết bạn zới mình nha! (Lưu ý: duelist ở đây mình chỉ tính những người có niềm đam mê (ít cũng được) với Yu-Gi-Oh thôi nhé!)

Luyện toán

5 -Trung bình 5.07 - Tổng điểm 811

Lê Thành An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2015-09-16 17:58:52
Lê Thành An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2015-09-16 17:51:31
Lê Thành An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2015-09-15 17:38:36
Lê Thành An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ba điểm thẳng hàng, điểm nằm giữa
Lần cuối làm bài: 2015-09-15 17:34:49
Lê Thành An đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2015-09-15 21:14:21

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi