Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Leo unique. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Leo unique

Leo unique
Chào mừng ghé qua tường nhà mình!^^ Không có gì đặc biệt cả nên pạn cứ tự nhiên nhé:3

Luyện toán

0 -Trung bình 2.70 - Tổng điểm 54

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Leo unique làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-06-02 12:23:47
Leo unique làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-06-02 12:11:53