Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Lê Nguyễn Phi Hải. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Lê Nguyễn Phi Hải

Lê Nguyễn Phi Hải
Cuộc đời đầy lắm éo le nhân sâm thì ít trẻ tre thì nhiều. Ai vô trang cá nhân của mình thì nhớ kết bạn với mình nhé.Mình là cung sư tử.Mình thì 2k8 và mình thích chơi đá bóng.Mình là fan chân chính của Naruto ai xem Naruto thì kết bạn với mình nha.Các bạn vào đây nhé https://grandedesafio.com/vn/quiz/29195640

Luyện toán

24 -Trung bình 6.90 - Tổng điểm 2692

Lê Nguyễn Phi Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2019-10-28 21:27:30
Lê Nguyễn Phi Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Góc
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 14:53:45
Lê Nguyễn Phi Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Đường thẳng đi qua hai điểm
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 14:42:42
Lê Nguyễn Phi Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Ba điểm thẳng hàng
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 22:56:28
Lê Nguyễn Phi Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Điểm. Đường thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 22:49:00
Lê Nguyễn Phi Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Thứ tự trong tập số nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 22:44:11
Lê Nguyễn Phi Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: Ước và bội
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 22:35:41
Lê Nguyễn Phi Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số
Lần cuối làm bài: 2019-08-29 20:52:21
Lê Nguyễn Phi Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-08-21 15:34:38
Lê Nguyễn Phi Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Làm quen với số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2019-08-20 15:35:14

Luyện văn - Tiếng Việt

15 -Trung bình 7.18 - Tổng điểm 1795

Lê Nguyễn Phi Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Danh từ (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 21:51:49
Lê Nguyễn Phi Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Danh từ
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 21:40:34
Lê Nguyễn Phi Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữa lỗi dùng từ (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 21:26:57
Lê Nguyễn Phi Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Em bé thông minh
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 22:20:56
Lê Nguyễn Phi Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữa lỗi dùng từ
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 21:20:52
Lê Nguyễn Phi Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thạch Sanh
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 22:03:53
Lê Nguyễn Phi Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lời văn, đoạn văn tự sự
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 21:19:12
Lê Nguyễn Phi Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chủ đề và dàn bài của bài văn tự sự
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 21:08:09
Lê Nguyễn Phi Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự tích Hồ Gươm
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 22:06:09
Lê Nguyễn Phi Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sơn Tinh, Thủy Tinh
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 21:58:30

Luyện Tiếng Anh

16 -Trung bình 8.60 - Tổng điểm 1893

Lê Nguyễn Phi Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Geography Club
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 12:54:49
Lê Nguyễn Phi Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-08-10 13:55:56
Lê Nguyễn Phi Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Comparative adjectives
Lần cuối làm bài: 2019-08-10 13:50:02
Lê Nguyễn Phi Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /ɪ/ /iː/
Lần cuối làm bài: 2019-08-10 13:45:11
Lê Nguyễn Phi Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 10:11:04
Lê Nguyễn Phi Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 10:05:26
Lê Nguyễn Phi Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 09:59:38
Lê Nguyễn Phi Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /b/ /p/
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 12:52:02
Lê Nguyễn Phi Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A surprise guest
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 12:47:28
Lê Nguyễn Phi Hải đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 09:38:34

Điểm thi

Lê Nguyễn Phi Hải làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 12 điểm
Điểm cao nhất: 12, Nộp bài lúc 2019-10-06 21:21:06