Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ๖ۣۜNɦσƙ ๖ۣۜTì. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

๖ۣۜNɦσƙ ๖ۣۜTì

๖ۣۜNɦσƙ ๖ۣۜTì
k5

Luyện toán

11 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1100

๖ۣۜNɦσƙ ๖ۣۜTì đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2019-07-05 12:51:38
๖ۣۜNɦσƙ ๖ۣۜTì đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2019-05-20 08:26:40
๖ۣۜNɦσƙ ๖ۣۜTì đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 16:52:51
๖ۣۜNɦσƙ ๖ۣۜTì đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-05-22 08:01:37
๖ۣۜNɦσƙ ๖ۣۜTì đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa của số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2018-06-10 20:06:51
๖ۣۜNɦσƙ ๖ۣۜTì đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2019-05-28 09:55:42
๖ۣۜNɦσƙ ๖ۣۜTì đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 11:27:32
๖ۣۜNɦσƙ ๖ۣۜTì đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2019-06-05 08:21:26
๖ۣۜNɦσƙ ๖ۣۜTì đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2019-05-30 10:39:53
๖ۣۜNɦσƙ ๖ۣۜTì đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 20:39:19
๖ۣۜNɦσƙ ๖ۣۜTì đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2019-06-18 12:10:51

Luyện văn - Tiếng Việt

10 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1000

๖ۣۜNɦσƙ ๖ۣۜTì đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2019-05-29 11:41:51
๖ۣۜNɦσƙ ๖ۣۜTì đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2019-05-30 12:40:35
๖ۣۜNɦσƙ ๖ۣۜTì đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2018-04-03 20:02:38
๖ۣۜNɦσƙ ๖ۣۜTì đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Dấu hỏi, dấu nặng
Lần cuối làm bài: 2019-05-30 12:37:36
๖ۣۜNɦσƙ ๖ۣۜTì đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Dấu huyền, dấu ngã
Lần cuối làm bài: 2019-06-14 18:42:35
๖ۣۜNɦσƙ ๖ۣۜTì đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Be, bè, bé, bẻ, bẽ, bẹ
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 12:57:13
๖ۣۜNɦσƙ ๖ۣۜTì đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: ê, v (bê, ve)
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 13:02:55
๖ۣۜNɦσƙ ๖ۣۜTì đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Câu nghi vấn
Lần cuối làm bài: 2019-05-18 12:30:46
๖ۣۜNɦσƙ ๖ۣۜTì đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bàn luận về phép học (Luận học pháp)
Lần cuối làm bài: 2019-07-05 12:46:11
๖ۣۜNɦσƙ ๖ۣۜTì đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề số 3
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 13:37:35

Luyện Tiếng Anh

48 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 4800

๖ۣۜNɦσƙ ๖ۣۜTì đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-05-30 16:44:14
๖ۣۜNɦσƙ ๖ۣۜTì đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 17:37:56
๖ۣۜNɦσƙ ๖ۣۜTì đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-05-29 11:48:13
๖ۣۜNɦσƙ ๖ۣۜTì đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-05-27 13:25:31
๖ۣۜNɦσƙ ๖ۣۜTì đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-05-30 16:52:36
๖ۣۜNɦσƙ ๖ۣۜTì đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 11:28:39
๖ۣۜNɦσƙ ๖ۣۜTì đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-06-02 16:31:34
๖ۣۜNɦσƙ ๖ۣۜTì đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-05-29 11:57:18
๖ۣۜNɦσƙ ๖ۣۜTì đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing
Lần cuối làm bài: 2019-05-21 18:25:34
๖ۣۜNɦσƙ ๖ۣۜTì đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-05-29 12:01:01
๖ۣۜNɦσƙ ๖ۣۜTì đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-05-21 18:25:01
๖ۣۜNɦσƙ ๖ۣۜTì đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-05-21 18:25:53
๖ۣۜNɦσƙ ๖ۣۜTì đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-05-30 10:44:28
๖ۣۜNɦσƙ ๖ۣۜTì đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-05-21 18:26:08
๖ۣۜNɦσƙ ๖ۣۜTì đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-05-29 12:06:56
๖ۣۜNɦσƙ ๖ۣۜTì đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-05-29 12:10:43
๖ۣۜNɦσƙ ๖ۣۜTì đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-05-21 18:26:21
๖ۣۜNɦσƙ ๖ۣۜTì đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 17:02:14
๖ۣۜNɦσƙ ๖ۣۜTì đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-05-30 10:42:43
๖ۣۜNɦσƙ ๖ۣۜTì đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-05-21 18:26:45
๖ۣۜNɦσƙ ๖ۣۜTì đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-05-21 18:26:59
๖ۣۜNɦσƙ ๖ۣۜTì đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-05-21 18:27:12
๖ۣۜNɦσƙ ๖ۣۜTì đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-05-30 16:43:40
๖ۣۜNɦσƙ ๖ۣۜTì đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-05-21 18:27:36
๖ۣۜNɦσƙ ๖ۣۜTì đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-05-21 18:27:48
๖ۣۜNɦσƙ ๖ۣۜTì đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-05-21 19:20:27
๖ۣۜNɦσƙ ๖ۣۜTì đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-05-21 19:20:37
๖ۣۜNɦσƙ ๖ۣۜTì đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-05-21 19:20:52
๖ۣۜNɦσƙ ๖ۣۜTì đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-05-21 19:21:14
๖ۣۜNɦσƙ ๖ۣۜTì đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-05-21 19:21:30
๖ۣۜNɦσƙ ๖ۣۜTì đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-05-21 19:21:43
๖ۣۜNɦσƙ ๖ۣۜTì đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's he like?
Lần cuối làm bài: 2019-05-23 21:04:09
๖ۣۜNɦσƙ ๖ۣۜTì đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: My future house
Lần cuối làm bài: 2019-05-27 17:04:24
๖ۣۜNɦσƙ ๖ۣۜTì đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-05-20 08:41:21
๖ۣۜNɦσƙ ๖ۣۜTì đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Grammar_What's this?
Lần cuối làm bài: 2019-05-20 13:09:30
๖ۣۜNɦσƙ ๖ۣۜTì đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-05-20 13:10:30
๖ۣۜNɦσƙ ๖ۣۜTì đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Phonics /æ/ /b/ /k/ /d/
Lần cuối làm bài: 2019-05-31 19:32:13
๖ۣۜNɦσƙ ๖ۣۜTì đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three: Song (Toys, toys, toys, toys!)
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 17:01:18
๖ۣۜNɦσƙ ๖ۣۜTì đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three: Song - Ten fingers on my hands
Lần cuối làm bài: 2019-05-30 16:49:43
๖ۣۜNɦσƙ ๖ۣۜTì đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Six: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 17:41:36
๖ۣۜNɦσƙ ๖ۣۜTì đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One: Choose the odd-one-out.
Lần cuối làm bài: 2019-05-20 08:30:47
๖ۣۜNɦσƙ ๖ۣۜTì đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-05-20 08:32:55
๖ۣۜNɦσƙ ๖ۣۜTì đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Four
Lần cuối làm bài: 2019-05-20 08:36:23
๖ۣۜNɦσƙ ๖ۣۜTì đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Jobs (Nghề nghiệp)
Lần cuối làm bài: 2019-05-20 13:06:26
๖ۣۜNɦσƙ ๖ۣۜTì đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Two: Grammar_ She's/ He's a teacher.
Lần cuối làm bài: 2019-05-28 09:58:46
๖ۣۜNɦσƙ ๖ۣۜTì đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three: Song - Two kind doctors
Lần cuối làm bài: 2019-05-21 18:24:03
๖ۣۜNɦσƙ ๖ۣۜTì đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - In a park (Trong công viên)
Lần cuối làm bài: 2019-05-29 11:52:17
๖ۣۜNɦσƙ ๖ۣۜTì đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three Song _ In my family!
Lần cuối làm bài: 2019-05-30 16:45:39

Điểm thi

๖ۣۜNɦσƙ ๖ۣۜTì làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-02-18 09:22:27
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-09 21:20:04
๖ۣۜNɦσƙ ๖ۣۜTì làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-09 21:18:16
๖ۣۜNɦσƙ ๖ۣۜTì làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-09 21:16:32
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-09 21:14:23
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-07-09 20:58:39
๖ۣۜNɦσƙ ๖ۣۜTì làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9.8 điểm
Điểm cao nhất: 9.8, Nộp bài lúc 2019-07-06 11:18:38
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-06 11:12:09
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-07-06 11:07:53
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-20 13:14:19
๖ۣۜNɦσƙ ๖ۣۜTì làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-05-19 10:42:59
๖ۣۜNɦσƙ ๖ۣۜTì làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-04-07 12:10:30