Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ๖ۣۜNɦσƙ ๖ۣۜTì. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

๖ۣۜNɦσƙ ๖ۣۜTì

๖ۣۜNɦσƙ ๖ۣۜTì

Luyện toán

11 -Trung bình 9.95 - Tổng điểm 1293

๖ۣۜNɦσƙ ๖ۣۜTì đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2019-07-05 12:51:38
๖ۣۜNɦσƙ ๖ۣۜTì đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2019-06-18 12:10:51
๖ۣۜNɦσƙ ๖ۣۜTì đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 11:27:32
๖ۣۜNɦσƙ ๖ۣۜTì đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2019-06-05 08:21:26
๖ۣۜNɦσƙ ๖ۣۜTì đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2019-05-30 10:39:53
๖ۣۜNɦσƙ ๖ۣۜTì đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2019-05-28 09:55:42
๖ۣۜNɦσƙ ๖ۣۜTì đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 20:39:19
๖ۣۜNɦσƙ ๖ۣۜTì đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 16:52:51
๖ۣۜNɦσƙ ๖ۣۜTì đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa của số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2018-06-10 20:06:51
๖ۣۜNɦσƙ ๖ۣۜTì đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-05-22 08:01:37

Luyện văn - Tiếng Việt

10 -Trung bình 6.98 - Tổng điểm 1466

๖ۣۜNɦσƙ ๖ۣۜTì đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề số 3
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 13:37:35
๖ۣۜNɦσƙ ๖ۣۜTì đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bàn luận về phép học (Luận học pháp)
Lần cuối làm bài: 2019-07-05 12:46:11
๖ۣۜNɦσƙ ๖ۣۜTì đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Câu nghi vấn
Lần cuối làm bài: 2019-05-18 12:30:46
๖ۣۜNɦσƙ ๖ۣۜTì đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: ê, v (bê, ve)
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 13:02:55
๖ۣۜNɦσƙ ๖ۣۜTì đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Be, bè, bé, bẻ, bẽ, bẹ
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 12:57:13
๖ۣۜNɦσƙ ๖ۣۜTì đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Dấu huyền, dấu ngã
Lần cuối làm bài: 2019-06-14 18:42:35
๖ۣۜNɦσƙ ๖ۣۜTì đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Dấu hỏi, dấu nặng
Lần cuối làm bài: 2019-05-30 12:37:36
๖ۣۜNɦσƙ ๖ۣۜTì đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2018-04-03 20:02:38
๖ۣۜNɦσƙ ๖ۣۜTì đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2019-05-30 12:40:35
๖ۣۜNɦσƙ ๖ۣۜTì đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2019-05-29 11:41:51

Luyện Tiếng Anh

49 -Trung bình 8.39 - Tổng điểm 5370

๖ۣۜNɦσƙ ๖ۣۜTì đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three Song _ In my family!
Lần cuối làm bài: 2019-05-30 16:45:39
๖ۣۜNɦσƙ ๖ۣۜTì đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - In a park (Trong công viên)
Lần cuối làm bài: 2019-05-29 11:52:17
๖ۣۜNɦσƙ ๖ۣۜTì đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three: Song - Two kind doctors
Lần cuối làm bài: 2019-05-21 18:24:03
๖ۣۜNɦσƙ ๖ۣۜTì đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Two: Grammar_ She's/ He's a teacher.
Lần cuối làm bài: 2019-05-28 09:58:46
๖ۣۜNɦσƙ ๖ۣۜTì đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Jobs (Nghề nghiệp)
Lần cuối làm bài: 2019-05-20 13:06:26
๖ۣۜNɦσƙ ๖ۣۜTì đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Four
Lần cuối làm bài: 2019-05-20 08:36:23
๖ۣۜNɦσƙ ๖ۣۜTì đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-05-20 08:32:55
๖ۣۜNɦσƙ ๖ۣۜTì đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One: Choose the odd-one-out.
Lần cuối làm bài: 2019-05-20 08:30:47
๖ۣۜNɦσƙ ๖ۣۜTì đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Six: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 17:41:36
๖ۣۜNɦσƙ ๖ۣۜTì đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three: Song - Ten fingers on my hands
Lần cuối làm bài: 2019-05-30 16:49:43

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-09 21:20:04
๖ۣۜNɦσƙ ๖ۣۜTì làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-09 21:18:16
๖ۣۜNɦσƙ ๖ۣۜTì làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-09 21:16:32
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-09 21:14:23
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-07-09 20:58:39
๖ۣۜNɦσƙ ๖ۣۜTì làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9.8 điểm
Điểm cao nhất: 9.8, Nộp bài lúc 2019-07-06 11:18:38
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-06 11:12:09
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-07-06 11:07:53
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-20 13:14:19
๖ۣۜNɦσƙ ๖ۣۜTì làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-05-19 10:42:59
๖ۣۜNɦσƙ ๖ۣۜTì làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-04-07 12:10:30