Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với •长๏ʂαƙĭ ✦ ๖ۣۜƴυησ ™༉. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

•长๏ʂαƙĭ ✦ ๖ۣۜƴυησ ™༉

•长๏ʂαƙĭ ✦ ๖ۣۜƴυησ ™༉
☛☞ Bn bè........chs với nhau thân thiết đc |1 năm| đã khó ☑; Cs thể kiên trì đc |2 năm|, zậy là đã đág trân trọg -✮-. Nếu cs thể duy trì qua |3 năm|, đó lak kỳ tích -✮- ; Bên nhau |5 năm|, tình bn đó đã gọi lak tri kỷ -✮-................. |10 năm| vẫn thân thiết như thuở ban đầu, hãy đừg chần chừ mà mời ng đó bước vào cuộc đời bn -✮-.... |20 năm| lun sát cánh bên nhau, ng bn đó đã là ng thân của bn đc rồi -❤- ಠ‿^_________________Nghe ik , ➽ https://www.youtube.com/watch?v=QH21gxsnsLA ~~~~~~~ Cung cấp thêm :3 ➦ Mấy đứa bn thân của t nekk [đối xử cho tốt đóa =)).......] https://olm.vn/thanhvien/banggia2k5 ❤(✰bạη ¢ùηɠ ℓớρ ✰) https://olm.vn/thanhvien/phuongdungthcs1 ❤(✰bạη ¢ùηɠ ℓớρ ✰) https://olm.vn/thanhvien/hangthcsdt2005 ❤(✰bạη ¢ùg ℓρ-εɱ ɠáί✰) https://olm.vn/thanhvien/hoaithuongtran ❤(•εɱ ɠáї şїʉ էɦâŋ•) __THÔNG.BÁO : Chính thức từ nay ngừg hỏi đáp , ko đổi tik :P......Và off hết ngày 9/7...... hai ngày nữa t sẽ quay lại.....t sẽ rất nhớ nhữg ng bn của t -_-........

Luyện toán

10 -Trung bình 9.94 - Tổng điểm 1292

•长๏ʂαƙĭ ✦ ๖ۣۜƴυησ ™༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2019-07-05 12:51:38
•长๏ʂαƙĭ ✦ ๖ۣۜƴυησ ™༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2019-06-18 12:10:51
•长๏ʂαƙĭ ✦ ๖ۣۜƴυησ ™༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2019-06-05 08:21:26
•长๏ʂαƙĭ ✦ ๖ۣۜƴυησ ™༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2019-05-30 10:39:53
•长๏ʂαƙĭ ✦ ๖ۣۜƴυησ ™༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2019-05-28 09:55:42
•长๏ʂαƙĭ ✦ ๖ۣۜƴυησ ™༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-05-26 20:39:19
•长๏ʂαƙĭ ✦ ๖ۣۜƴυησ ™༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 16:52:51
•长๏ʂαƙĭ ✦ ๖ۣۜƴυησ ™༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa của số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2018-06-10 20:06:51
•长๏ʂαƙĭ ✦ ๖ۣۜƴυησ ™༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-05-22 08:01:37
•长๏ʂαƙĭ ✦ ๖ۣۜƴυησ ™༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2019-05-20 08:26:40

Luyện văn - Tiếng Việt

10 -Trung bình 6.84 - Tổng điểm 1232

Lần cuối làm bài: 2019-07-05 12:46:11
•长๏ʂαƙĭ ✦ ๖ۣۜƴυησ ™༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Câu nghi vấn
Lần cuối làm bài: 2019-05-18 12:30:46
•长๏ʂαƙĭ ✦ ๖ۣۜƴυησ ™༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phong cách Hồ Chí Minh
Lần cuối làm bài: 2019-06-14 21:31:50
•长๏ʂαƙĭ ✦ ๖ۣۜƴυησ ™༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: ê, v (bê, ve)
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 13:02:55
•长๏ʂαƙĭ ✦ ๖ۣۜƴυησ ™༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Be, bè, bé, bẻ, bẽ, bẹ
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 12:57:13
•长๏ʂαƙĭ ✦ ๖ۣۜƴυησ ™༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Dấu huyền, dấu ngã
Lần cuối làm bài: 2019-06-14 18:42:35
•长๏ʂαƙĭ ✦ ๖ۣۜƴυησ ™༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Dấu hỏi, dấu nặng
Lần cuối làm bài: 2019-05-30 12:37:36
•长๏ʂαƙĭ ✦ ๖ۣۜƴυησ ™༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2018-04-03 20:02:38
•长๏ʂαƙĭ ✦ ๖ۣۜƴυησ ™༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2019-05-30 12:40:35
•长๏ʂαƙĭ ✦ ๖ۣۜƴυησ ™༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2019-05-29 11:41:51

Luyện Tiếng Anh

48 -Trung bình 8.37 - Tổng điểm 5270

•长๏ʂαƙĭ ✦ ๖ۣۜƴυησ ™༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three Song _ In my family!
Lần cuối làm bài: 2019-05-30 16:45:39
Lần cuối làm bài: 2019-05-29 11:52:17
•长๏ʂαƙĭ ✦ ๖ۣۜƴυησ ™༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Three: Song - Two kind doctors
Lần cuối làm bài: 2019-05-21 18:24:03
•长๏ʂαƙĭ ✦ ๖ۣۜƴυησ ™༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Two: Grammar_ She's/ He's a teacher.
Lần cuối làm bài: 2019-05-28 09:58:46
•长๏ʂαƙĭ ✦ ๖ۣۜƴυησ ™༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Jobs (Nghề nghiệp)
Lần cuối làm bài: 2019-05-20 13:06:26
•长๏ʂαƙĭ ✦ ๖ۣۜƴυησ ™༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Four
Lần cuối làm bài: 2019-05-20 08:36:23
•长๏ʂαƙĭ ✦ ๖ۣۜƴυησ ™༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-05-20 08:32:55
•长๏ʂαƙĭ ✦ ๖ۣۜƴυησ ™༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One: Choose the odd-one-out.
Lần cuối làm bài: 2019-05-20 08:30:47
•长๏ʂαƙĭ ✦ ๖ۣۜƴυησ ™༉ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Six: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 17:41:36
Lần cuối làm bài: 2019-05-30 16:49:43

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-09 21:20:04
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-09 21:18:16
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-09 21:16:32
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-09 21:14:23
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-07-09 20:58:39
Điểm cao nhất: 9.8, Nộp bài lúc 2019-07-06 11:18:38
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-06 11:12:09
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-07-06 11:07:53
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-20 13:14:19
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-05-19 10:42:59
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-04-07 12:10:30