Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với le ngoc han. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

le ngoc han

le ngoc han
chào!

Luyện toán

1 -Trung bình 4.92 - Tổng điểm 197

le ngoc han đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2020-01-12 21:21:27

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

9 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 900

le ngoc han đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 20:34:14
le ngoc han đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Vocabulary and Pronunciation /f/ & /v/
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 20:30:28
le ngoc han đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 17:25:00
le ngoc han đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 17:16:38
le ngoc han đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 17:11:37
le ngoc han đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4
Lần cuối làm bài: 2019-09-25 17:20:04
le ngoc han đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 17:01:28
le ngoc han đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2
Lần cuối làm bài: 2019-09-25 17:15:57
le ngoc han đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1
Lần cuối làm bài: 2019-09-25 18:09:51

Điểm thi

le ngoc han làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-12-14 21:27:15
le ngoc han làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-20 18:02:55
le ngoc han làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-10-20 17:53:12
le ngoc han làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-03-24 21:09:59
le ngoc han làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-11-24 21:08:58