Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Le Ngân Giang. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Le Ngân Giang

Le Ngân Giang
Chào mừng mọi người đến thế giới của mình.

Luyện toán

11 -Trung bình 9.43 - Tổng điểm 1131

Le Ngân Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2018-03-04 17:55:18
Le Ngân Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hai số thập phân - tổng quát
Lần cuối làm bài: 2017-12-17 15:46:58
Le Ngân Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính giá trị biểu thức gồm hỗn hợp các số
Lần cuối làm bài: 2017-12-05 21:37:29
Le Ngân Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân chia nhẩm với các số 0,5; 0,25; 0,125
Lần cuối làm bài: 2017-04-28 11:23:33
Le Ngân Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chu vi, diện tích hình tròn
Lần cuối làm bài: 2017-04-20 17:59:06
Le Ngân Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa số phần trăm và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-04-03 17:08:58
Le Ngân Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thập phân - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2017-04-10 10:02:20
Le Ngân Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-05-07 14:39:00
Le Ngân Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia số thập phân với 10; 100; 1000; 0,1; 0,01; 0,001
Lần cuối làm bài: 2017-03-30 22:13:31
Le Ngân Giang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-03-24 11:56:50

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 8.20 - Tổng điểm 246

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Le Ngân Giang làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-20 16:50:35
Le Ngân Giang làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-20 16:28:21
Le Ngân Giang làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-18 23:16:15
Le Ngân Giang làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2017-03-18 23:03:44
Le Ngân Giang làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-18 22:53:35
Le Ngân Giang làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-12 14:26:51
Le Ngân Giang làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-12 14:23:32
Le Ngân Giang làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-12 11:54:27
Le Ngân Giang làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-12 11:51:12
Le Ngân Giang làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-03-12 11:47:10