Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Lê Xuân Hoan. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Lê Xuân Hoan

Lê Xuân Hoan
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình ! animetvnmanga.com.vn

Điểm thi

Lê Xuân Hoan làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-12 19:17:07
Lê Xuân Hoan làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-22 11:08:31
Lê Xuân Hoan làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-22 10:36:53
Lê Xuân Hoan làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-22 10:33:52
Lê Xuân Hoan làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-22 10:31:48

Luyện toán

6 -Trung bình 8.88 - Tổng điểm 977

Lê Xuân Hoan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-01-14 21:38:06
Lê Xuân Hoan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2017-02-01 12:08:39
Lê Xuân Hoan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên tố, hợp số
Lần cuối làm bài: 2017-02-11 19:26:03
Lê Xuân Hoan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Là số tự nhiên hay số nguyên?
Lần cuối làm bài: 2016-12-23 18:50:13
Lê Xuân Hoan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-03-11 20:36:53
Lê Xuân Hoan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2017-04-01 20:54:59