Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Lê Hoàng Khang. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Lê Hoàng Khang

Lê Hoàng Khang
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình ! Mình có sở thích rất thích nuôi cá cảnh nhất là cá rồng và thái hổ. Như bạn thấy avatar của mình là một chú thái hổ chuẩn!

Điểm thi

Lê Hoàng Khang làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-07-15 15:42:18
Lê Hoàng Khang làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-07-12 20:14:25
Lê Hoàng Khang làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-07-11 22:12:53
Lê Hoàng Khang làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-07 14:03:22
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-07 13:59:19
Lê Hoàng Khang làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-07 13:52:03
Lê Hoàng Khang làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-06 14:07:43
Lê Hoàng Khang làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-06 14:01:16
Lê Hoàng Khang làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-06 13:31:14
Lê Hoàng Khang làm bài Kiểm tra tháng 1 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-05 14:28:54
Lê Hoàng Khang làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-15 16:16:37
Lê Hoàng Khang làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-15 16:12:46
Lê Hoàng Khang làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2016-09-23 15:53:58
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-09-14 15:42:06
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-11 10:09:48
Lê Hoàng Khang làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2016 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-09 15:36:16
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-08-16 14:58:27
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-16 14:54:05
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-08-16 14:51:08
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-07 15:39:47
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-08-05 15:08:48
Lê Hoàng Khang làm bài Kiểm tra tháng 3 năm 2016 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-03 15:57:08
Lê Hoàng Khang làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-26 11:57:54
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-24 16:48:42
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-22 15:01:26
Lê Hoàng Khang làm bài Kiểm tra tháng 1 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-17 10:47:38
Lê Hoàng Khang làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-17 10:46:23
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-05-17 10:44:30
Lê Hoàng Khang làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2016-05-16 20:11:09
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-05-16 20:06:54

Luyện toán

128 -Trung bình 9.90 - Tổng điểm 12876

Lê Hoàng Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2016-05-13 15:00:14
Lê Hoàng Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2016-05-13 12:02:31
Lê Hoàng Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn, hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2016-05-13 12:05:42
Lê Hoàng Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2016-05-13 12:10:19
Lê Hoàng Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2016-05-13 12:14:14
Lê Hoàng Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đổi đơn vị đo chiều dài
Lần cuối làm bài: 2016-05-13 14:59:19
Lê Hoàng Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2016-05-13 15:12:38
Lê Hoàng Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một phần hai, một phần ba, một phần tư, một phần năm
Lần cuối làm bài: 2016-05-13 20:10:47
Lê Hoàng Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2017-01-12 15:44:29
Lê Hoàng Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vẽ hình đối xứng qua một điểm
Lần cuối làm bài: 2016-05-14 11:50:19