Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Lê Hoàng Khang. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Lê Hoàng Khang

Lê Hoàng Khang
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình ! Mình có sở thích rất thích nuôi cá cảnh nhất là cá rồng và thái hổ. Như bạn thấy avatar của mình là một chú thái hổ chuẩn!
  • Tên: Lê Hoàng Khang
  • Đang học tại:
  • Địa chỉ: -
  • Điểm hỏi đáp: 0SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

128 -Trung bình 9.90 - Tổng điểm 12876

Lê Hoàng Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2017-08-25 11:06:42
Lê Hoàng Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2017-07-17 16:11:49
Lê Hoàng Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 5
Lần cuối làm bài: 2017-01-23 15:34:53
Lê Hoàng Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 4
Lần cuối làm bài: 2017-01-12 15:38:12
Lê Hoàng Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2016-12-06 13:15:45
Lê Hoàng Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x
Lần cuối làm bài: 2016-12-05 14:18:30
Lê Hoàng Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 3
Lần cuối làm bài: 2016-12-05 14:00:05
Lê Hoàng Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ độ dài
Lần cuối làm bài: 2016-11-19 14:27:09
Lê Hoàng Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc các số
Lần cuối làm bài: 2016-11-19 14:00:58
Lê Hoàng Khang đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 9+5, 29+5, 39+25
Lần cuối làm bài: 2016-11-18 17:58:44

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Lê Hoàng Khang làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-07-15 15:42:18
Lê Hoàng Khang làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-07-12 20:14:25
Lê Hoàng Khang làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-07-11 22:12:53
Lê Hoàng Khang làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-07 14:03:22
Lê Hoàng Khang làm bài Kiểm tra tháng 6 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-07 13:59:19
Lê Hoàng Khang làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-07 13:52:03
Lê Hoàng Khang làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-06 14:07:43
Lê Hoàng Khang làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-06 14:01:16
Lê Hoàng Khang làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-06 13:31:14
Lê Hoàng Khang làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-05 14:28:54
Lê Hoàng Khang làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-15 16:16:37
Lê Hoàng Khang làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-15 16:12:46
Lê Hoàng Khang làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2016-09-23 15:53:58
Lê Hoàng Khang làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-09-14 15:42:06
Lê Hoàng Khang làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-11 10:09:48
Lê Hoàng Khang làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-09 15:36:16
Lê Hoàng Khang làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-08-16 14:58:27
Lê Hoàng Khang làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-16 14:54:05
Lê Hoàng Khang làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-08-16 14:51:08
Lê Hoàng Khang làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-07 15:39:47
Lê Hoàng Khang làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-08-05 15:08:48
Lê Hoàng Khang làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-03 15:57:08
Lê Hoàng Khang làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-26 11:57:54
Lê Hoàng Khang làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-24 16:48:42
Lê Hoàng Khang làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-22 15:01:26
Lê Hoàng Khang làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-17 10:47:38
Lê Hoàng Khang làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-17 10:46:23
Lê Hoàng Khang làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-05-17 10:44:30
Lê Hoàng Khang làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2016-05-16 20:11:09
Lê Hoàng Khang làm bài Kiểm tra tháng 6 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-05-16 20:06:54