Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Lê Hải Anh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Lê Hải Anh

Lê Hải Anh
hello!!────█████─────────────█████ ────████████████───────████████████ ──████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██───███▓▓▓▓▓▓▓▓▓████ ─███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██─██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███ ███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███ ██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██ ██▓▓▓▓▓▓▓▓▓──────────────────▓▓▓▓▓▓▓▓██ ██▓▓▓▓▓▓▓─██───████─█──█─█████─▓▓▓▓▓▓██ ██▓▓▓▓▓▓▓─██───█──█─█──█─██────▓▓▓▓▓▓██ ███▓▓▓▓▓▓─██───█──█─█──█─█████─▓▓▓▓▓▓██ ███▓▓▓▓▓▓─██───█──█─█──█─██────▓▓▓▓▓▓██ ─███▓▓▓▓▓─████─████─████─█████─▓▓▓▓███ ───███▓▓▓▓▓──────────────────▓▓▓▓▓▓███ ────████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████ ─────████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████ ───────████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████ ──────────████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████ ─────────────███▓▓▓▓▓▓▓████ ───────────────███▓▓▓███

Luyện toán

4 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 400

Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mười ba. Mười bốn. Mười lăm
Lần cuối làm bài: 2018-11-29 17:32:55
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép thành hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2018-11-23 17:37:19
Lần cuối làm bài: 2019-03-03 08:22:00
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Số thực
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 20:03:51

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mẹ tôi
Lần cuối làm bài: 2018-12-05 17:31:58

Luyện Tiếng Anh

167 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 16700

Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 16:10:07
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 09:33:14
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet (Bảng Chữ Cái)
Lần cuối làm bài: 2018-12-08 21:11:12
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Number (Chữ Số)
Lần cuối làm bài: 2018-12-08 21:12:51
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Color (Màu Sắc)
Lần cuối làm bài: 2018-12-08 21:14:13
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Shape (Hình Vẽ)
Lần cuối làm bài: 2018-12-08 21:15:58
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung My Family! (Gia Đình Tôi)
Lần cuối làm bài: 2018-12-08 21:17:10
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Fruits and Vegetables (Rau Quả)
Lần cuối làm bài: 2018-12-08 21:18:26
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 16:02:52
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 16:03:52
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 09:31:04
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 16:06:46
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 16:11:07
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 09:28:24
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 16:04:31
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 09:26:03
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 16:04:41
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 09:27:43
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 16:04:56
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 09:28:56
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 16:05:23
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 09:29:43
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 16:05:48
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 09:30:04
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 16:06:31
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 09:30:15
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 15:41:25
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 15:42:24
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 09:50:38
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 15:43:38
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 09:51:19
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 15:45:09
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 09:51:47
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 15:46:30
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 15:47:47
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 09:52:13
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 15:49:35
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 09:52:22
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Nice to meet you
Lần cuối làm bài: 2019-04-29 16:40:28
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 15:51:28
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 09:52:35
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 15:53:17
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 09:52:47
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 10:00:01
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 15:54:54
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 09:53:12
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 09:57:26
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 15:40:52
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 09:53:32
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 15:58:16
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 09:53:51
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 15:59:58
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 09:54:00
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 09:54:10
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 10:03:03
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 10:06:37
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 15:24:30
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where are you from?
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 15:27:10
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What day is it today?
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 15:29:22
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What is the date today?
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 15:31:02
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 10:10:56
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What can you do?
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 15:32:34
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where is your school?
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 15:37:56
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 3
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 16:21:51
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 1
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 15:34:34
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2018-12-08 20:57:13
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your village like?
Lần cuối làm bài: 2018-12-08 20:59:07
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do in the afternoon?
Lần cuối làm bài: 2018-12-08 21:02:01
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How often do you come to the librabry?
Lần cuối làm bài: 2018-12-08 21:05:52
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where did you go on holiday?
Lần cuối làm bài: 2018-12-08 21:09:31
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What will the weather be like tomorrow?
Lần cuối làm bài: 2019-04-29 17:05:50
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2018-12-08 20:25:42
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A look inside
Lần cuối làm bài: 2018-12-08 20:27:53
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A surprise guest
Lần cuối làm bài: 2018-12-08 20:29:23
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Lost in the old town
Lần cuối làm bài: 2018-12-08 20:31:57
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Geography Club
Lần cuối làm bài: 2018-12-08 20:33:32
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /t/ /st/
Lần cuối làm bài: 2019-04-28 16:38:44
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Happy New Year!
Lần cuối làm bài: 2018-12-08 20:36:52
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting Started
Lần cuối làm bài: 2019-04-28 16:36:41
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Vocabulary and Pronunciation /ə/ and /ɜː/
Lần cuối làm bài: 2018-12-04 21:50:34
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2018-12-05 18:32:52
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Communication
Lần cuối làm bài: 2018-12-05 18:13:20
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skills
Lần cuối làm bài: 2018-12-05 18:19:38
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Revision
Lần cuối làm bài: 2018-12-05 18:24:37
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: What's on today?
Lần cuối làm bài: 2018-12-08 20:40:08
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: At the Gym
Lần cuối làm bài: 2018-12-08 20:44:44
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: What nice photos
Lần cuối làm bài: 2018-12-08 20:46:45
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-04-26 20:41:05
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Vocabulary and Pronunciation /f/ & /v/
Lần cuối làm bài: 2019-04-25 19:16:27
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 20:49:35
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Communication
Lần cuối làm bài: 2018-12-02 16:37:58
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skills
Lần cuối làm bài: 2018-12-02 17:09:30
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Revision
Lần cuối làm bài: 2018-12-08 16:18:51
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting Started
Lần cuối làm bài: 2018-11-29 20:17:19
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Vocabulary and Pronunciation /g/ & /k/
Lần cuối làm bài: 2019-04-23 17:30:47
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Communication
Lần cuối làm bài: 2018-12-07 17:37:30
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Revision
Lần cuối làm bài: 2018-12-07 21:11:35
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: My future house
Lần cuối làm bài: 2018-12-08 20:48:58
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: Let's 'go green'!
Lần cuối làm bài: 2018-12-08 20:51:27
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: Robots and their work
Lần cuối làm bài: 2018-12-08 20:53:41
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: It's right up my street!
Lần cuối làm bài: 2018-12-07 20:53:04
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: It's harvest time!
Lần cuối làm bài: 2018-12-07 20:55:00
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: At the Museum of Ethnology
Lần cuối làm bài: 2018-12-07 20:57:37
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-12-02 15:07:11
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2018-12-03 21:31:00
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2018-12-04 21:34:13
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: A lesson on customs and traditions
Lần cuối làm bài: 2018-12-08 15:57:04
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: Which festival should I see?
Lần cuối làm bài: 2018-12-08 15:58:29
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: A suggestion for Nick's project
Lần cuối làm bài: 2018-12-08 15:59:37
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2018-12-02 10:25:13
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Vocabulary and Pronunciation /ʃ/and/ʒ/
Lần cuối làm bài: 2019-04-23 19:31:39
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Communication
Lần cuối làm bài: 2018-12-02 16:39:51
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skill
Lần cuối làm bài: 2018-12-10 21:06:21
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Revison
Lần cuối làm bài: 2018-12-05 18:41:57
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: skill
Lần cuối làm bài: 2018-12-10 20:52:39
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2018-11-29 19:55:08
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-04-25 17:27:45
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4:Communication
Lần cuối làm bài: 2018-12-05 18:09:44
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skill
Lần cuối làm bài: 2018-12-10 21:10:23
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Revision
Lần cuối làm bài: 2018-12-05 18:37:36
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2018-11-29 20:19:02
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2 : Vocabulary and Pronunciation /tʃ/ & / dʒ/
Lần cuối làm bài: 2019-04-25 19:09:11
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2018-12-05 19:05:54
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung lesson 5: skill
Lần cuối làm bài: 2018-12-02 17:00:55
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2018-11-29 20:32:17
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting started: A visit to a traditional craft village
Lần cuối làm bài: 2019-04-28 16:47:24
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung lesson 2 : Vocabulary and Pronunciation /e/ & /eɪ/
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 18:33:52
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2018-12-04 21:38:57
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4:Communication
Lần cuối làm bài: 2018-12-02 16:23:50
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skill
Lần cuối làm bài: 2018-12-05 19:02:03
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Revision
Lần cuối làm bài: 2019-04-26 18:14:32
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2018-11-30 17:39:40
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung lesson 2 : Vocabulary and Pronunciation /t/, /d/ & /id/
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 19:12:11
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-04-23 17:27:46
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4:Communication
Lần cuối làm bài: 2018-12-02 16:30:45
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skill
Lần cuối làm bài: 2018-12-10 20:56:59
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Revision
Lần cuối làm bài: 2019-04-26 20:20:28
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-04-26 17:45:40
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Vocabulary and Pronunciation: stress in two- syllable words
Lần cuối làm bài: 2019-04-28 21:18:38
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-04-28 07:52:03
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4:Communication
Lần cuối làm bài: 2018-12-02 16:31:31
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skill
Lần cuối làm bài: 2019-04-27 18:09:27
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-12-02 15:00:28
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2018-12-02 16:17:57
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-04-28 16:53:35
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2018-12-02 10:20:49
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Vocabulary and Pronunciation: stress in three- syllable words
Lần cuối làm bài: 2019-04-26 17:32:19
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Communication
Lần cuối làm bài: 2018-12-02 16:33:08
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Revison
Lần cuối làm bài: 2020-03-31 22:22:23
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2018-11-29 20:20:57
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2 : Vocabulary and Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-04-22 19:25:21
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skill
Lần cuối làm bài: 2019-04-22 19:53:26
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Revision
Lần cuối làm bài: 2018-12-10 21:14:47
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-04-25 17:18:22
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 20:40:45
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skill
Lần cuối làm bài: 2018-12-10 21:00:56
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: A project on pollution
Lần cuối làm bài: 2018-12-07 21:01:28
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: How's your summer camp?
Lần cuối làm bài: 2018-12-07 20:58:57
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: My battery was flat
Lần cuối làm bài: 2018-12-08 16:00:58
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: At the Science Club
Lần cuối làm bài: 2018-12-08 16:02:52
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-04-26 17:53:45
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-04-26 17:54:00
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-04-26 17:54:25
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-04-28 10:48:08
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting started: Travel plans
Lần cuối làm bài: 2019-04-28 16:29:00
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung GETTING STARTED: It's harvest time.
Lần cuối làm bài: 2019-04-28 10:38:06
Lê Hải Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-05-02 20:19:20

Điểm thi

Lê Hải Anh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-11-27 19:21:45