Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Lê Quang Hiệu. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Lê Quang Hiệu

Lê Quang Hiệu

Luyện toán

47 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 4700

Lê Quang Hiệu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2018-01-19 19:45:12
Lê Quang Hiệu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2016-03-24 19:22:38
Lê Quang Hiệu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2017-12-17 20:06:19
Lê Quang Hiệu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2016-12-14 21:44:28
Lê Quang Hiệu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-06-29 15:00:45
Lê Quang Hiệu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2017-12-14 21:46:16
Lê Quang Hiệu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2017-12-14 21:54:11
Lê Quang Hiệu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2017-12-15 20:21:36
Lê Quang Hiệu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2017-12-15 20:32:58
Lê Quang Hiệu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2017-12-17 19:57:10
Lê Quang Hiệu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2017-12-10 19:01:57
Lê Quang Hiệu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2016-12-22 19:01:16
Lê Quang Hiệu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-12-10 20:17:03
Lê Quang Hiệu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-12-10 19:08:34
Lê Quang Hiệu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-12-30 22:01:31
Lê Quang Hiệu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-03-05 20:05:54
Lê Quang Hiệu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-06-17 09:53:37
Lê Quang Hiệu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-12-15 20:23:24
Lê Quang Hiệu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-12-10 20:19:25
Lê Quang Hiệu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-12-10 20:21:33
Lê Quang Hiệu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2016-12-17 21:43:17
Lê Quang Hiệu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-03-23 20:03:24
Lê Quang Hiệu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-12-17 19:59:52
Lê Quang Hiệu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm tiến, đếm lùi - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-12-15 20:25:42
Lê Quang Hiệu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2017-12-10 19:04:46
Lê Quang Hiệu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 4
Lần cuối làm bài: 2017-06-22 20:04:42
Lê Quang Hiệu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2017-07-05 08:59:30
Lê Quang Hiệu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 7
Lần cuối làm bài: 2017-12-14 21:57:41
Lê Quang Hiệu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2018-03-09 22:04:28
Lê Quang Hiệu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp con
Lần cuối làm bài: 2018-03-09 22:13:06
Lê Quang Hiệu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2018-02-27 20:23:38
Lê Quang Hiệu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2018-02-27 20:29:01
Lê Quang Hiệu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số đối, giá trị tuyệt đối
Lần cuối làm bài: 2017-12-14 21:43:34
Lê Quang Hiệu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thời gian theo hệ 12 giờ và 24 giờ
Lần cuối làm bài: 2017-12-14 22:01:06
Lê Quang Hiệu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2018-03-09 21:51:26
Lê Quang Hiệu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2017-12-18 19:59:30
Lê Quang Hiệu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dòng tiếp theo như thế nào?
Lần cuối làm bài: 2018-03-09 21:56:31
Lê Quang Hiệu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-12-19 21:06:21
Lê Quang Hiệu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 100
Lần cuối làm bài: 2017-12-15 20:29:55
Lê Quang Hiệu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2018-02-27 20:23:24
Lê Quang Hiệu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2020-03-20 13:32:13
Lê Quang Hiệu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng các số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2020-03-20 13:38:47
Lê Quang Hiệu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Khái niệm về phân số
Lần cuối làm bài: 2019-03-24 20:40:27
Lê Quang Hiệu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp theo độ dài
Lần cuối làm bài: 2019-03-24 20:19:39
Lê Quang Hiệu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-03-24 20:22:26
Lê Quang Hiệu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Tam giác cân
Lần cuối làm bài: 2019-03-24 20:28:29
Lê Quang Hiệu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Đơn thức
Lần cuối làm bài: 2019-02-28 22:35:02

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

Lê Quang Hiệu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2018-02-22 22:42:52
Lê Quang Hiệu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bàn tay mẹ
Lần cuối làm bài: 2018-02-23 20:10:10

Luyện Tiếng Anh

3 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 300

Lê Quang Hiệu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skill
Lần cuối làm bài: 2019-04-18 20:30:04
Lê Quang Hiệu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-04-18 20:33:00
Lê Quang Hiệu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Grammar_What's this?
Lần cuối làm bài: 2019-04-18 20:35:41

Điểm thi

Lê Quang Hiệu làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-15 20:29:33
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-27 20:52:29
Lê Quang Hiệu làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-19 21:16:04
Lê Quang Hiệu làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-19 21:09:36
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-07 19:01:19
Lê Quang Hiệu làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-11-29 20:56:39
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-11-29 20:54:33
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-29 20:51:50
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-29 20:49:18
Lê Quang Hiệu làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-29 20:45:38
Lê Quang Hiệu làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-29 20:43:10
Lê Quang Hiệu làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-29 20:40:33
Lê Quang Hiệu làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-07-12 15:48:12
Lê Quang Hiệu làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-06 21:46:30
Lê Quang Hiệu làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-06 21:43:06
Lê Quang Hiệu làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-19 20:19:58
Lê Quang Hiệu làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-19 20:18:49
Lê Quang Hiệu làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-19 20:17:35
Lê Quang Hiệu làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-19 20:16:16
Lê Quang Hiệu làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-19 20:15:13
Lê Quang Hiệu làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-19 20:14:27
Lê Quang Hiệu làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-16 20:12:30
Lê Quang Hiệu làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-01-16 20:11:07
Lê Quang Hiệu làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-16 20:06:34
Lê Quang Hiệu làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-30 22:09:39
Lê Quang Hiệu làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-30 22:08:14
Lê Quang Hiệu làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-14 21:51:25
Lê Quang Hiệu làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-14 21:48:44
Lê Quang Hiệu làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-10-04 21:30:18
Lê Quang Hiệu làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-04 21:24:25