Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Lê Ngọc Linh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Lê Ngọc Linh

Lê Ngọc Linh
WELCOME TO MY HOUSE! REALLY HAPPY TO KNOW U!! ^-^ ^-^ ^-^

Luyện toán

0 -Trung bình 8.65 - Tổng điểm 1470

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Lê Ngọc Linh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-16 20:52:56
Lê Ngọc Linh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-16 20:49:22
Lê Ngọc Linh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-09 15:20:08