Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Lee Thanh Giang. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Lee Thanh Giang

Lee Thanh Giang
4Wa WAIT FOR ? YEARS ........

Luyện toán

0 -Trung bình 2.95 - Tổng điểm 59

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi