Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với lê đức thắng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

lê đức thắng

lê đức thắng
xin chào các bạn! Tôi là người thích chơi liên minh huyền thoại và truy kích,nếu ai muốn đánh chung thì cứ kết bạn với mình nha. Với lại mình cũng thích xem anime lắm

Điểm thi

lê đức thắng làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-07-12 20:48:00
lê đức thắng làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-07-12 20:33:08
lê đức thắng làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-07-11 21:38:38
lê đức thắng làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-02 16:05:20
lê đức thắng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-11-19 20:52:51
lê đức thắng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-17 19:10:39
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-06-23 21:22:23
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-05-11 21:24:28

Luyện toán

278 -Trung bình 9.68 - Tổng điểm 28756

lê đức thắng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hai số tự nhiên, kết quả số thập phân
Lần cuối làm bài: 2014-08-06 14:04:09
lê đức thắng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích xung quanh, diện tích toàn phần
Lần cuối làm bài: 2014-08-25 19:10:02
lê đức thắng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển động cùng chiều, ngược chiều
Lần cuối làm bài: 2015-05-20 20:45:40
lê đức thắng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hai số biết tổng và hiệu
Lần cuối làm bài: 2014-12-19 21:05:42
lê đức thắng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính diện tích, thể tích bằng cách đếm
Lần cuối làm bài: 2014-08-01 10:08:36
lê đức thắng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa số phần trăm và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2014-07-26 07:52:12
lê đức thắng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán về bản đồ
Lần cuối làm bài: 2015-01-13 20:45:49
lê đức thắng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi đơn vị đo diện tích, thể tích
Lần cuối làm bài: 2014-07-27 20:15:10
lê đức thắng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh dựa trên lời văn
Lần cuối làm bài: 2014-07-27 15:47:18
lê đức thắng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thể tích hình lập phương, hình hộp chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2014-08-24 07:57:41