Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với leducanh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

leducanh

leducanh
moi cac ban ghe tham nha cua minh

Luyện toán

21 -Trung bình 6.81 - Tổng điểm 2998

leducanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Phép cộng và phép nhân
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 20:29:20
leducanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Ghi số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2018-12-17 21:42:26
leducanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2018-12-14 09:41:03
leducanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: So sánh hai phân số
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 20:37:17
leducanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 20:39:45
leducanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2018-12-12 21:21:59
leducanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số
Lần cuối làm bài: 2018-09-06 15:50:42
leducanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp theo độ dài
Lần cuối làm bài: 2018-08-18 07:48:48
leducanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 11 trừ đi một số (11 -5)
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 22:22:41
leducanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 100 trừ đi một số
Lần cuối làm bài: 2018-08-15 08:25:55

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

leducanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài đánh giá chất lượng đầu năm
Lần cuối làm bài: 2018-07-13 20:37:10

Luyện Tiếng Anh

19 -Trung bình 8.75 - Tổng điểm 2099

leducanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2018-10-18 14:26:07
leducanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2018-11-21 21:53:38
leducanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2018-11-19 15:08:37
leducanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /l/ - /n/
Lần cuối làm bài: 2019-01-05 18:46:39
leducanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: See you tomorrow!
Lần cuối làm bài: 2019-01-05 18:44:50
leducanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2019-01-05 18:41:52
leducanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2018-10-07 21:40:08
leducanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 1
Lần cuối làm bài: 2018-11-20 15:26:03
leducanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2018-12-12 21:52:25
leducanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2018-10-16 15:58:58

Điểm thi

leducanh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-31 22:32:20
leducanh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-31 22:28:38
leducanh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-31 22:24:04
leducanh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-31 16:03:53
leducanh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-12-29 08:57:57
leducanh làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-12-29 08:52:26
leducanh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-12-27 09:11:44
leducanh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-12-15 17:32:56
leducanh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-08 21:51:44
leducanh làm bài Kiểm tra tháng 6 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-10-08 21:48:06
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-09-17 21:18:36
leducanh làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-17 21:14:14
leducanh làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-09-12 20:59:07
leducanh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-10 15:28:27
leducanh làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-26 21:04:44
leducanh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-26 20:59:13
leducanh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-23 14:37:34
leducanh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-23 14:35:23
leducanh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-08-23 14:32:19
leducanh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-23 14:28:38
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-23 14:24:10
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-08-20 15:40:06
leducanh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-20 15:36:50
leducanh làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-08-20 15:34:47
leducanh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-20 15:31:28
leducanh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-20 15:30:29
leducanh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-20 15:29:10
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-20 15:27:51
leducanh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-20 15:26:06
leducanh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-08-20 15:24:19