Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ꧁༺๖ۣۜNɦượ¢❄๖ۣۜTɦầη❤ ²ƙ⁸ . Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

꧁༺๖ۣۜNɦượ¢❄๖ۣۜTɦầη❤ ²ƙ⁸

꧁༺๖ۣۜNɦượ¢❄๖ۣۜTɦầη❤ ²ƙ⁸
.

Luyện toán

4 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 400

꧁༺๖ۣۜNɦượ¢❄๖ۣۜTɦầη❤ ²ƙ⁸ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3
Lần cuối làm bài: 2020-03-03 10:46:19
꧁༺๖ۣۜNɦượ¢❄๖ۣۜTɦầη❤ ²ƙ⁸ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3, 4, 5
Lần cuối làm bài: 2019-12-16 07:50:52
Lần cuối làm bài: 2020-03-03 11:45:03
꧁༺๖ۣۜNɦượ¢❄๖ۣۜTɦầη❤ ²ƙ⁸ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Phép trừ và phép chia
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 09:02:00

Luyện văn - Tiếng Việt

4 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 400

Lần cuối làm bài: 2019-11-06 19:43:24
꧁༺๖ۣۜNɦượ¢❄๖ۣۜTɦầη❤ ²ƙ⁸ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ếch ngồi đáy giếng
Lần cuối làm bài: 2019-12-17 09:26:35
꧁༺๖ۣۜNɦượ¢❄๖ۣۜTɦầη❤ ²ƙ⁸ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Treo biển
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 08:42:43
꧁༺๖ۣۜNɦượ¢❄๖ۣۜTɦầη❤ ²ƙ⁸ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ăn "mầm đá"
Lần cuối làm bài: 2019-10-28 19:12:37

Luyện Tiếng Anh

41 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 4100

꧁༺๖ۣۜNɦượ¢❄๖ۣۜTɦầη❤ ²ƙ⁸ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 1
Lần cuối làm bài: 2019-11-01 19:53:47
꧁༺๖ۣۜNɦượ¢❄๖ۣۜTɦầη❤ ²ƙ⁸ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-11-25 09:11:32
꧁༺๖ۣۜNɦượ¢❄๖ۣۜTɦầη❤ ²ƙ⁸ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-11-03 07:58:07
꧁༺๖ۣۜNɦượ¢❄๖ۣۜTɦầη❤ ²ƙ⁸ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-11-04 19:12:05
꧁༺๖ۣۜNɦượ¢❄๖ۣۜTɦầη❤ ²ƙ⁸ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2019-12-17 09:30:43
Lần cuối làm bài: 2019-12-17 09:36:29
꧁༺๖ۣۜNɦượ¢❄๖ۣۜTɦầη❤ ²ƙ⁸ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous
Lần cuối làm bài: 2020-03-11 08:56:21
꧁༺๖ۣۜNɦượ¢❄๖ۣۜTɦầη❤ ²ƙ⁸ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-03-04 22:04:29
꧁༺๖ۣۜNɦượ¢❄๖ۣۜTɦầη❤ ²ƙ⁸ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A look inside
Lần cuối làm bài: 2019-12-20 07:59:37
꧁༺๖ۣۜNɦượ¢❄๖ۣۜTɦầη❤ ²ƙ⁸ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: There is/ There are (not)
Lần cuối làm bài: 2020-02-13 08:15:41
꧁༺๖ۣۜNɦượ¢❄๖ۣۜTɦầη❤ ²ƙ⁸ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-03-04 10:39:20
꧁༺๖ۣۜNɦượ¢❄๖ۣۜTɦầη❤ ²ƙ⁸ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A surprise guest
Lần cuối làm bài: 2019-12-18 08:56:24
꧁༺๖ۣۜNɦượ¢❄๖ۣۜTɦầη❤ ²ƙ⁸ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-03-04 10:37:27
꧁༺๖ۣۜNɦượ¢❄๖ۣۜTɦầη❤ ²ƙ⁸ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-10-28 19:23:51
꧁༺๖ۣۜNɦượ¢❄๖ۣۜTɦầη❤ ²ƙ⁸ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-11-06 20:01:08
꧁༺๖ۣۜNɦượ¢❄๖ۣۜTɦầη❤ ²ƙ⁸ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2020-03-03 10:34:36
Lần cuối làm bài: 2019-11-03 08:07:23
꧁༺๖ۣۜNɦượ¢❄๖ۣۜTɦầη❤ ²ƙ⁸ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-03-05 09:55:59
꧁༺๖ۣۜNɦượ¢❄๖ۣۜTɦầη❤ ²ƙ⁸ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2020-02-13 08:31:54
꧁༺๖ۣۜNɦượ¢❄๖ۣۜTɦầη❤ ²ƙ⁸ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Geography Club
Lần cuối làm bài: 2019-12-18 09:08:17
꧁༺๖ۣۜNɦượ¢❄๖ۣۜTɦầη❤ ²ƙ⁸ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-03-03 10:25:53
꧁༺๖ۣۜNɦượ¢❄๖ۣۜTɦầη❤ ²ƙ⁸ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2020-03-05 09:57:57
꧁༺๖ۣۜNɦượ¢❄๖ۣۜTɦầη❤ ²ƙ⁸ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Happy New Year!
Lần cuối làm bài: 2019-12-13 07:45:09
꧁༺๖ۣۜNɦượ¢❄๖ۣۜTɦầη❤ ²ƙ⁸ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: should/ shouldn't
Lần cuối làm bài: 2020-03-03 10:25:04
꧁༺๖ۣۜNɦượ¢❄๖ۣۜTɦầη❤ ²ƙ⁸ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-03-03 10:20:19
꧁༺๖ۣۜNɦượ¢❄๖ۣۜTɦầη❤ ²ƙ⁸ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-03-31 22:22:23
꧁༺๖ۣۜNɦượ¢❄๖ۣۜTɦầη❤ ²ƙ⁸ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 09:15:28
꧁༺๖ۣۜNɦượ¢❄๖ۣۜTɦầη❤ ²ƙ⁸ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 09:05:32
꧁༺๖ۣۜNɦượ¢❄๖ۣۜTɦầη❤ ²ƙ⁸ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: What's on today?
Lần cuối làm bài: 2019-12-17 09:40:23
꧁༺๖ۣۜNɦượ¢❄๖ۣۜTɦầη❤ ²ƙ⁸ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-03-06 08:49:23
꧁༺๖ۣۜNɦượ¢❄๖ۣۜTɦầη❤ ²ƙ⁸ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: At the Gym
Lần cuối làm bài: 2019-12-18 08:54:25
꧁༺๖ۣۜNɦượ¢❄๖ۣۜTɦầη❤ ²ƙ⁸ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-03-05 09:59:54
꧁༺๖ۣۜNɦượ¢❄๖ۣۜTɦầη❤ ²ƙ⁸ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: What nice photos
Lần cuối làm bài: 2020-03-04 10:34:03
꧁༺๖ۣۜNɦượ¢❄๖ۣۜTɦầη❤ ²ƙ⁸ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-03-05 10:01:50
꧁༺๖ۣۜNɦượ¢❄๖ۣۜTɦầη❤ ²ƙ⁸ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-03-05 10:05:47
꧁༺๖ۣۜNɦượ¢❄๖ۣۜTɦầη❤ ²ƙ⁸ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: Let's 'go green'!
Lần cuối làm bài: 2020-03-05 10:13:20
꧁༺๖ۣۜNɦượ¢❄๖ۣۜTɦầη❤ ²ƙ⁸ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-03-14 20:45:15
꧁༺๖ۣۜNɦượ¢❄๖ۣۜTɦầη❤ ²ƙ⁸ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: Robots and their work
Lần cuối làm bài: 2019-12-18 09:15:09
꧁༺๖ۣۜNɦượ¢❄๖ۣۜTɦầη❤ ²ƙ⁸ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-03-06 21:30:11
꧁༺๖ۣۜNɦượ¢❄๖ۣۜTɦầη❤ ²ƙ⁸ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-03-05 10:20:24
꧁༺๖ۣۜNɦượ¢❄๖ۣۜTɦầη❤ ²ƙ⁸ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 20:50:39

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-25 09:29:08
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-11-25 09:22:19