Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Lê Thị Lan Anh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Lê Thị Lan Anh

Lê Thị Lan Anh
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

3 -Trung bình 6.00 - Tổng điểm 300

Lê Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-11-09 20:34:24
Lê Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Điểm. Đường thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-11-09 20:31:09
Lê Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2019-11-09 20:26:28

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 1.75 - Tổng điểm 35

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Lê Thị Lan Anh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-20 09:44:27
Lê Thị Lan Anh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-11-10 11:31:20
Lê Thị Lan Anh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-09 14:56:16