Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Thị Lan Anh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Thị Lan Anh

Nguyễn Thị Lan Anh
Xin chào tất cả các bạn ! Mình là Nguyễn Thị Lan Anh, học sinh lớp 8A1 trường Trung học cơ sở Tân Khánh Đông. Mình thuộc cung Thiên Bình. Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình ! Mong các bạn sẽ là bạn thân của mình nhé ! Nhớ kết bạn với mình nha các bạn !

Luyện toán

129 -Trung bình 8.80 - Tổng điểm 14073

Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Công thức nghiệm của phương trình bậc hai
Lần cuối làm bài: 2019-07-02 16:22:26
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Căn bậc ba
Lần cuối làm bài: 2019-06-29 15:17:18
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2018-09-24 13:16:36
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2018-09-24 13:20:37
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vẽ hình đối xứng qua một điểm
Lần cuối làm bài: 2018-04-10 10:15:25
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất góc trong, góc ngoài của tam giác
Lần cuối làm bài: 2017-08-14 10:47:34
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tam giác
Lần cuối làm bài: 2017-05-02 10:44:49
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Định lí Talet và định lý đảo
Lần cuối làm bài: 2017-02-28 10:08:33
Lần cuối làm bài: 2017-01-18 10:13:17
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mối liên hệ giữa trung bình cộng và tổng
Lần cuối làm bài: 2017-01-18 10:09:54

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.90 - Tổng điểm 9

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Nguyễn Thị Lan Anh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-01 13:07:13
Nguyễn Thị Lan Anh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-08-11 10:47:54
Nguyễn Thị Lan Anh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-27 10:25:37
Nguyễn Thị Lan Anh làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-01 10:27:02
Nguyễn Thị Lan Anh làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-23 10:34:06
Nguyễn Thị Lan Anh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-30 10:26:30
Nguyễn Thị Lan Anh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-29 10:51:28
Nguyễn Thị Lan Anh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-14 09:49:20
Nguyễn Thị Lan Anh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-07 10:00:02
Nguyễn Thị Lan Anh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-30 09:38:23
Nguyễn Thị Lan Anh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-28 10:26:51
Nguyễn Thị Lan Anh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-17 22:18:13
Nguyễn Thị Lan Anh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-01 09:51:11
Nguyễn Thị Lan Anh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-01 09:44:36
Nguyễn Thị Lan Anh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-28 18:38:28
Nguyễn Thị Lan Anh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-27 09:01:16
Nguyễn Thị Lan Anh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-26 09:28:31
Nguyễn Thị Lan Anh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-26 09:19:47
Nguyễn Thị Lan Anh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-15 12:35:18
Nguyễn Thị Lan Anh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-08 09:22:13