Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Thị Lan Anh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Thị Lan Anh

Nguyễn Thị Lan Anh
Xin chào tất cả các bạn ! Mình là Nguyễn Thị Lan Anh, học sinh lớp 8A1 trường Trung học cơ sở Tân Khánh Đông. Mình thuộc cung Thiên Bình. Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình ! Mong các bạn sẽ là bạn thân của mình nhé ! Nhớ kết bạn với mình nha các bạn !

Luyện toán

145 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 14500

Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm về trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2017-01-18 10:03:22
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết góc vuông, góc nhọn, góc tù
Lần cuối làm bài: 2016-12-06 10:46:16
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo thời gian
Lần cuối làm bài: 2016-12-06 10:33:42
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2016-12-06 10:25:24
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mối liên hệ giữa trung bình cộng và tổng
Lần cuối làm bài: 2017-01-18 10:09:54
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2016-10-18 09:45:20
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số trên trục số - trong khoảng [0,1]
Lần cuối làm bài: 2016-12-06 10:07:06
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thập phân - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2016-09-13 09:45:48
Lần cuối làm bài: 2017-01-18 10:13:17
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữ số phần mười, phần trăm, phần nghìn
Lần cuối làm bài: 2016-09-13 09:49:47
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trục số thập phân
Lần cuối làm bài: 2016-09-13 09:55:21
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số của số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2016-12-06 10:11:47
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2016-10-18 18:44:36
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số cùng tử số hoặc mẫu số
Lần cuối làm bài: 2016-12-06 10:15:27
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Qui đồng mẫu số hai phân số
Lần cuối làm bài: 2016-10-18 18:29:35
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp các số thập phân
Lần cuối làm bài: 2016-09-14 09:11:40
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2016-10-18 09:33:46
Lần cuối làm bài: 2016-10-18 09:37:27
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi đơn vị đo sử dụng các số thập phân
Lần cuối làm bài: 2016-09-15 09:55:33
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số phần trăm - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2016-09-13 10:04:32
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa số phần trăm và phân số
Lần cuối làm bài: 2016-11-15 09:04:21
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa số phần trăm và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2016-09-13 09:56:15
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phần trăm của số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2016-11-17 10:18:00
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9, 10
Lần cuối làm bài: 2016-12-06 10:42:54
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm về diện tích
Lần cuối làm bài: 2017-01-18 09:56:59
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai phân số có tổng bằng 1
Lần cuối làm bài: 2016-12-06 10:30:39
Lần cuối làm bài: 2016-11-15 09:06:32
Lần cuối làm bài: 2016-11-15 09:10:28
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đổi đơn vị đo diện tích - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2017-01-18 10:00:10
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2016-09-17 10:21:54
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quãng đường, vận tốc, thời gian
Lần cuối làm bài: 2016-10-19 10:05:17
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hai số tự nhiên, kết quả số thập phân
Lần cuối làm bài: 2016-11-12 10:40:50
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn - tỉ lệ thuận
Lần cuối làm bài: 2016-12-06 10:39:20
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp mấy lần - sử dụng số thập phân
Lần cuối làm bài: 2016-11-09 10:17:20
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân chia nhẩm với các số 0,5; 0,25; 0,125
Lần cuối làm bài: 2016-10-28 10:09:43
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép tính về số phần trăm
Lần cuối làm bài: 2016-09-16 10:19:55
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2016-08-10 09:08:54
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp con
Lần cuối làm bài: 2016-08-22 08:44:33
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2016-08-14 09:04:14
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm, đường thẳng, đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2016-08-10 13:17:34
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia, tia đối nhau
Lần cuối làm bài: 2016-08-10 08:58:14
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ba điểm thẳng hàng, điểm nằm giữa
Lần cuối làm bài: 2016-09-07 19:39:29
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2016-08-15 10:00:02
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trung điểm của đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2016-11-03 17:52:05
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2016-06-01 09:10:07
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2016-08-11 08:51:44
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên tố, hợp số
Lần cuối làm bài: 2016-08-10 09:07:36
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân tích ra thừa số nguyên tố
Lần cuối làm bài: 2016-09-02 08:43:00
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ước số, ước số chung
Lần cuối làm bài: 2016-09-17 10:16:00
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bội số, bội số chung
Lần cuối làm bài: 2016-08-11 09:17:13
Lần cuối làm bài: 2016-09-01 09:15:56
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2016-06-09 09:21:51
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn liên quan đến ước số, bội số
Lần cuối làm bài: 2016-09-09 10:11:57
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2016-06-17 08:09:03
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Là số tự nhiên hay số nguyên?
Lần cuối làm bài: 2016-08-10 09:10:30
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số âm hay số dương?
Lần cuối làm bài: 2016-06-07 10:32:39
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp
Lần cuối làm bài: 2016-08-15 12:15:11
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số đối, giá trị tuyệt đối
Lần cuối làm bài: 2016-08-14 09:18:34
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2016-08-18 10:13:33
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2016-08-18 10:17:12
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ hai số nguyên
Lần cuối làm bài: 2016-08-19 12:14:21
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khoảng cách giữa hai số nguyên trên trục số
Lần cuối làm bài: 2016-08-19 12:20:33
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng (trừ)
Lần cuối làm bài: 2016-08-23 08:13:12
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính bằng cách hợp lý
Lần cuối làm bài: 2016-08-28 19:08:01
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hết và chia có dư
Lần cuối làm bài: 2016-09-06 09:05:49
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2016-08-10 09:31:13
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2016-08-10 09:34:00
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân hai số nguyên cùng dấu, khác dấu
Lần cuối làm bài: 2016-08-24 18:32:37
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xác định dấu của tích các số nguyên
Lần cuối làm bài: 2016-09-03 10:10:10
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ước nguyên, bội nguyên
Lần cuối làm bài: 2016-09-03 10:07:27
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x (liên quan đến lũy thừa)
Lần cuối làm bài: 2016-08-11 08:56:30
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nửa mặt phẳng
Lần cuối làm bài: 2016-08-11 09:52:29
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia nằm giữa hai tia
Lần cuối làm bài: 2016-08-10 08:53:22
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc, số đo góc
Lần cuối làm bài: 2016-08-11 09:47:19
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai góc kề nhau, phụ nhau, bù nhau, kề bù
Lần cuối làm bài: 2016-08-13 09:26:28
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hai số nguyên
Lần cuối làm bài: 2016-08-10 09:44:48
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mở rộng khái niệm phân số
Lần cuối làm bài: 2016-09-29 18:49:28
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai phân số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2016-08-15 09:54:19
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2016-08-10 09:26:44
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh nhanh hai phân số
Lần cuối làm bài: 2016-10-01 10:30:45
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng hai phân số có cùng mẫu số
Lần cuối làm bài: 2016-08-14 09:07:51
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng hai phân số có mẫu số khác nhau
Lần cuối làm bài: 2016-10-18 09:27:08
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số đối và giá trị tuyệt đối của một phân số
Lần cuối làm bài: 2016-08-10 09:20:06
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa của số nguyên
Lần cuối làm bài: 2016-08-16 09:15:35
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai đại lượng tỉ lệ thuận
Lần cuối làm bài: 2016-09-29 18:45:33
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn về đại lượng tỉ lệ thuận
Lần cuối làm bài: 2016-11-09 10:31:31
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xác định tọa độ của điểm
Lần cuối làm bài: 2016-12-29 10:37:59
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2016-11-09 09:54:30
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc dựa vào tính chất đối đỉnh, kề bù
Lần cuối làm bài: 2016-10-23 09:37:32
Lần cuối làm bài: 2016-11-14 09:03:36
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất nhiều đường thẳng song song, vuông góc
Lần cuối làm bài: 2016-10-28 10:13:35
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất góc trong, góc ngoài của tam giác
Lần cuối làm bài: 2017-08-14 10:47:34
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Viết biểu thức đại số theo phát biểu
Lần cuối làm bài: 2016-10-12 09:36:01
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2016-08-29 10:09:58
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các phép tính với số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2016-10-08 09:05:23
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ lệ thức (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2016-09-06 09:24:38
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2016-10-11 09:46:14
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2016-09-20 09:25:20
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số hữu tỉ, số vô tỉ
Lần cuối làm bài: 2016-10-18 18:39:16
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ước lượng căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2016-10-20 09:40:55
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường tròn
Lần cuối làm bài: 2016-11-09 10:06:13
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tam giác
Lần cuối làm bài: 2017-05-02 10:44:49
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2016-08-13 09:10:17
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng số mũ
Lần cuối làm bài: 2016-08-29 19:03:39
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất các phép tính với lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2016-08-10 09:05:38
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính biểu thức có chứa lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2016-09-02 08:56:12
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia đơn thức cho đơn thức
Lần cuối làm bài: 2016-10-18 09:30:40
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tứ giác và tứ giác lồi
Lần cuối làm bài: 2016-10-18 10:14:04
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2018-09-24 13:20:37
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vẽ hình đối xứng qua một điểm
Lần cuối làm bài: 2018-04-10 10:15:25
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2016-09-25 09:42:06
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khai căn bậc hai của tích
Lần cuối làm bài: 2016-10-01 10:41:32
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đưa thừa số vào trong, ra ngoài dấu căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2016-10-15 18:15:34
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc ba
Lần cuối làm bài: 2016-09-25 09:51:01
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ số lượng giác các góc 30o, 45o, 60o
Lần cuối làm bài: 2016-10-18 09:57:17
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường tròn, đường kính, dây
Lần cuối làm bài: 2016-09-26 09:39:52
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Định lí Talet và định lý đảo
Lần cuối làm bài: 2017-02-28 10:08:33
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán nâng cao về căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2016-10-16 22:26:27
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập phương trình bậc hai
Lần cuối làm bài: 2016-10-04 09:43:40
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về tỉ số lượng giác
Lần cuối làm bài: 2016-10-07 08:35:38
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các hằng đẳng thức
Lần cuối làm bài: 2017-08-11 10:36:46
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giải phương trình bậc nhất (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2016-09-30 10:20:33
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2016-09-23 08:07:13
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa của số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2016-10-19 22:48:19
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm tròn số
Lần cuối làm bài: 2016-09-30 10:42:19
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ lệ thuận
Lần cuối làm bài: 2016-09-24 10:01:33
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2018-09-24 13:16:36
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tỉ số lượng giác của góc nhọn
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 15:59:25
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Căn bậc ba
Lần cuối làm bài: 2019-06-29 15:17:18
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Góc ở tâm
Lần cuối làm bài: 2020-01-26 10:57:55
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Liên hệ giữa cung và dây
Lần cuối làm bài: 2020-03-17 15:38:19
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Góc nội tiếp
Lần cuối làm bài: 2020-03-01 18:55:04
Lần cuối làm bài: 2020-05-05 14:50:35
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Tứ giác nội tiếp
Lần cuối làm bài: 2020-03-18 15:00:54
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 15:52:54
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9 : Độ dài đường tròn, cung tròn
Lần cuối làm bài: 2020-04-09 14:55:33
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Hàm số y = ax² (a ≠ 0)
Lần cuối làm bài: 2020-02-13 15:15:34
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Đồ thị hàm số y = ax² (a ≠ 0)
Lần cuối làm bài: 2020-02-22 15:59:55
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Phương trình bậc hai một ẩn
Lần cuối làm bài: 2020-02-15 14:30:20
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Công thức nghiệm của phương trình bậc hai
Lần cuối làm bài: 2020-04-03 14:25:22
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Công thức nghiệm thu gọn
Lần cuối làm bài: 2020-02-16 14:46:03
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Hệ thức Vi-ét và ứng dụng
Lần cuối làm bài: 2020-02-19 18:26:32
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Phương trình quy về bậc hai
Lần cuối làm bài: 2020-02-21 14:05:21
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Giải bài toán bằng cách lập phương trình
Lần cuối làm bài: 2020-02-23 14:48:40
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Ôn tập chương IV
Lần cuối làm bài: 2020-02-25 13:49:55

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

3 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 300

Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting started: English club
Lần cuối làm bài: 2020-05-05 15:20:03
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Conditional sentences type 2 & Relative clauses
Lần cuối làm bài: 2020-05-05 15:12:04
Nguyễn Thị Lan Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Review
Lần cuối làm bài: 2020-05-05 15:17:32

Điểm thi

Nguyễn Thị Lan Anh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-04-23 17:55:09
Nguyễn Thị Lan Anh làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-04-05 15:25:57
Nguyễn Thị Lan Anh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-02-05 20:26:30
Nguyễn Thị Lan Anh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-01 13:07:13
Nguyễn Thị Lan Anh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-08-11 10:47:54
Nguyễn Thị Lan Anh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-27 10:25:37
Nguyễn Thị Lan Anh làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-01 10:27:02
Nguyễn Thị Lan Anh làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-23 10:34:06
Nguyễn Thị Lan Anh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-30 10:26:30
Nguyễn Thị Lan Anh làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-29 10:51:28
Nguyễn Thị Lan Anh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-12-14 09:49:20
Nguyễn Thị Lan Anh làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-12-07 10:00:02
Nguyễn Thị Lan Anh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-30 09:38:23
Nguyễn Thị Lan Anh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-28 10:26:51
Nguyễn Thị Lan Anh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-17 22:18:13
Nguyễn Thị Lan Anh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-01 09:51:11
Nguyễn Thị Lan Anh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-01 09:44:36
Nguyễn Thị Lan Anh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-28 18:38:28
Nguyễn Thị Lan Anh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-27 09:01:16
Nguyễn Thị Lan Anh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-26 09:28:31
Nguyễn Thị Lan Anh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-26 09:19:47
Nguyễn Thị Lan Anh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-15 12:35:18
Nguyễn Thị Lan Anh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-08-08 09:22:13