Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Vương Nguyễn Bảo Ngọc. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Vương Nguyễn Bảo Ngọc

Vương Nguyễn Bảo Ngọc
Hello! Welcome you to visit my house !

Luyện toán

4 -Trung bình 7.03 - Tổng điểm 1897

Vương Nguyễn Bảo Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Định lý
Lần cuối làm bài: 2019-07-29 11:25:32
Lần cuối làm bài: 2019-06-24 09:31:15
Vương Nguyễn Bảo Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Hai góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2019-06-17 09:44:13
Vương Nguyễn Bảo Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số
Lần cuối làm bài: 2019-03-12 20:32:59

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 4.80 - Tổng điểm 144

Luyện Tiếng Anh

46 -Trung bình 8.75 - Tổng điểm 4901

Vương Nguyễn Bảo Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Three
Lần cuối làm bài: 2019-06-19 09:43:36
Vương Nguyễn Bảo Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-06-19 09:35:48
Vương Nguyễn Bảo Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One
Lần cuối làm bài: 2019-06-18 16:35:20
Lần cuối làm bài: 2019-06-24 09:38:09
Vương Nguyễn Bảo Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Two: Grammar_ She's/ He's a teacher.
Lần cuối làm bài: 2019-06-19 09:34:34
Vương Nguyễn Bảo Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Jobs (Nghề nghiệp)
Lần cuối làm bài: 2019-06-18 16:45:47
Vương Nguyễn Bảo Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Jobs (Nghề nghiệp)
Lần cuối làm bài: 2019-06-18 16:45:47
Vương Nguyễn Bảo Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Jobs (Nghề nghiệp)
Lần cuối làm bài: 2019-06-18 16:45:47
Vương Nguyễn Bảo Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Two: Grammar_ This is my bag. - This is your doll.
Lần cuối làm bài: 2019-06-18 16:40:06
Vương Nguyễn Bảo Ngọc đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Review Unit 1
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 08:16:48

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-05-01 20:39:34
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-04-29 17:15:21
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-29 17:01:07
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-04-04 08:03:55
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-03-12 21:00:28
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-03-04 21:24:12
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-03-04 21:17:47
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-02 08:41:23
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-03-02 08:32:53
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-03-01 22:10:03
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-02-19 22:48:38
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-02-19 22:33:33
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-02-19 22:14:32
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-01-27 23:27:11
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-01-07 11:31:47
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-12-28 20:51:56
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-20 21:06:29
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-12-20 21:04:22
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-12-17 19:51:59
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-17 19:43:42