Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đào Thị Phương Lan. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đào Thị Phương Lan

Đào Thị Phương Lan
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

12 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1200

Đào Thị Phương Lan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2017-01-21 11:51:03
Đào Thị Phương Lan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp con
Lần cuối làm bài: 2017-03-01 05:45:19
Đào Thị Phương Lan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2017-01-16 12:31:26
Đào Thị Phương Lan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên tố, hợp số
Lần cuối làm bài: 2017-02-03 11:30:03
Đào Thị Phương Lan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2017-01-11 11:38:51
Đào Thị Phương Lan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2017-02-17 10:33:03
Đào Thị Phương Lan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp
Lần cuối làm bài: 2017-03-07 15:58:27
Đào Thị Phương Lan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số đối, giá trị tuyệt đối
Lần cuối làm bài: 2017-03-16 11:25:03
Đào Thị Phương Lan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2017-11-08 12:59:27
Đào Thị Phương Lan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2018-02-18 12:14:34
Đào Thị Phương Lan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2018-01-04 14:57:20
Đào Thị Phương Lan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2018-01-10 14:09:38

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-01-04 15:13:38
Đào Thị Phương Lan làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-19 14:15:58
Đào Thị Phương Lan làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-09-22 15:19:05
Đào Thị Phương Lan làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-09-22 15:16:14
Đào Thị Phương Lan làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-09-21 14:08:41
Đào Thị Phương Lan làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-09-21 14:06:22
Đào Thị Phương Lan làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-09-21 14:01:21
Đào Thị Phương Lan làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-09-21 13:58:32
Đào Thị Phương Lan làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-03 11:45:10
Đào Thị Phương Lan làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-05 07:39:49
Đào Thị Phương Lan làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-03 09:43:23
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-06 09:50:31
Đào Thị Phương Lan làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-10-01 13:11:28
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-29 15:19:56
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-29 15:11:14
Đào Thị Phương Lan làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-29 15:09:33
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-29 15:06:53
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-09-29 15:03:18
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-29 14:08:41