Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đào Thị Phương Lan. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đào Thị Phương Lan

Đào Thị Phương Lan
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-01-04 15:13:38
Đào Thị Phương Lan làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-19 14:15:58
Đào Thị Phương Lan làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-09-22 15:19:05
Đào Thị Phương Lan làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-09-22 15:16:14
Đào Thị Phương Lan làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-09-21 14:08:41
Đào Thị Phương Lan làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-09-21 14:06:22
Đào Thị Phương Lan làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-09-21 14:01:21
Đào Thị Phương Lan làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-09-21 13:58:32
Đào Thị Phương Lan làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-03 11:45:10
Đào Thị Phương Lan làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-05 07:39:49
Đào Thị Phương Lan làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-03 09:43:23
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-06 09:50:31
Đào Thị Phương Lan làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-10-01 13:11:28
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-29 15:19:56
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-29 15:11:14
Đào Thị Phương Lan làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-29 15:09:33
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-29 15:06:53
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-09-29 15:03:18
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-29 14:08:41