Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đào Thị Phương Lan. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đào Thị Phương Lan

Đào Thị Phương Lan
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

12 -Trung bình 7.66 - Tổng điểm 1762

Đào Thị Phương Lan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2018-01-10 14:09:38
Đào Thị Phương Lan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2018-01-04 14:57:20
Đào Thị Phương Lan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2018-02-18 12:14:34
Đào Thị Phương Lan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2017-11-08 12:59:27
Đào Thị Phương Lan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số đối, giá trị tuyệt đối
Lần cuối làm bài: 2017-03-16 11:25:03
Đào Thị Phương Lan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp
Lần cuối làm bài: 2017-03-07 15:58:27
Đào Thị Phương Lan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2017-02-17 10:33:03
Đào Thị Phương Lan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên tố, hợp số
Lần cuối làm bài: 2017-02-03 11:30:03
Đào Thị Phương Lan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2017-01-16 12:31:26
Đào Thị Phương Lan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2017-01-11 11:38:51

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-01-04 15:13:38
Đào Thị Phương Lan làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-19 14:15:58
Đào Thị Phương Lan làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-09-22 15:19:05
Đào Thị Phương Lan làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-09-22 15:16:14
Đào Thị Phương Lan làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-09-21 14:08:41
Đào Thị Phương Lan làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-09-21 14:06:22
Đào Thị Phương Lan làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-09-21 14:01:21
Đào Thị Phương Lan làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-09-21 13:58:32
Đào Thị Phương Lan làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-03 11:45:10
Đào Thị Phương Lan làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-05 07:39:49
Đào Thị Phương Lan làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-03 09:43:23
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-06 09:50:31
Đào Thị Phương Lan làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-10-01 13:11:28
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-29 15:19:56
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-29 15:11:14
Đào Thị Phương Lan làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-29 15:09:33
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-29 15:06:53
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-09-29 15:03:18
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-29 14:08:41