Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Lâm Khánh Linh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Lâm Khánh Linh

Lâm Khánh Linh
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

60 -Trung bình 9.53 - Tổng điểm 6005

Lâm Khánh Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Số đo góc
Lần cuối làm bài: 2019-11-05 21:31:03
Lâm Khánh Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Góc
Lần cuối làm bài: 2019-10-31 22:40:34
Lần cuối làm bài: 2019-10-25 21:19:46
Lâm Khánh Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 17: Biểu đồ phần trăm
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 21:53:50
Lâm Khánh Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 14 : Tìm giá trị phân số của một số cho trước
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 22:53:01
Lâm Khánh Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm
Lần cuối làm bài: 2019-10-10 12:04:26
Lâm Khánh Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Nửa mặt phẳng
Lần cuối làm bài: 2019-10-31 22:13:19
Lâm Khánh Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Phép chia phân số
Lần cuối làm bài: 2019-09-05 20:52:25
Lâm Khánh Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Phép nhân phân số
Lần cuối làm bài: 2019-08-27 21:42:09
Lâm Khánh Linh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Phép trừ phân số
Lần cuối làm bài: 2019-09-04 10:29:59

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Lâm Khánh Linh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 11 điểm
Điểm cao nhất: 11, Nộp bài lúc 2019-10-02 21:30:34