Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Sống cho đời lạc quan. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Sống cho đời lạc quan

Sống cho đời lạc quan
thanhqwe@gmail.com không muốn kiển điểm hỏi đáp nữa kiến hết hơi rùi bị trừ +01699514715 ăn bị trừ điểm miết thôi huhu

Luyện toán

13 -Trung bình 5.99 - Tổng điểm 2035

Sống cho đời lạc quan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tứ giác và tứ giác lồi
Lần cuối làm bài: 2017-11-19 15:26:00
Sống cho đời lạc quan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số hữu tỉ, số vô tỉ
Lần cuối làm bài: 2017-04-23 09:03:11
Sống cho đời lạc quan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng trừ nhiều số nguyên, tổng đại số
Lần cuối làm bài: 2017-04-30 10:14:15
Sống cho đời lạc quan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-10-03 15:15:28
Sống cho đời lạc quan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2017-04-19 11:22:06
Lần cuối làm bài: 2017-03-18 20:58:15
Sống cho đời lạc quan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2017-02-11 19:54:56
Sống cho đời lạc quan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-02-18 16:37:52
Sống cho đời lạc quan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2017-03-01 11:28:45
Sống cho đời lạc quan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2017-02-21 19:48:24

Luyện văn - Tiếng Việt

7 -Trung bình 8.26 - Tổng điểm 1900

Sống cho đời lạc quan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài số 1
Lần cuối làm bài: 2018-04-20 22:29:35
Sống cho đời lạc quan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Sự tích dưa hấu
Lần cuối làm bài: 2018-04-20 22:06:33
Sống cho đời lạc quan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Không nên phá tổ chim
Lần cuối làm bài: 2018-04-26 17:48:23
Sống cho đời lạc quan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nói dối hại thân
Lần cuối làm bài: 2018-04-20 21:32:49
Sống cho đời lạc quan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hoa ngọc lan
Lần cuối làm bài: 2018-04-26 17:39:10
Sống cho đời lạc quan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Cô bé trùm khăn đỏ
Lần cuối làm bài: 2018-04-20 20:14:51
Sống cho đời lạc quan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 88: ip, up (nhịp, búp)
Lần cuối làm bài: 2018-04-26 17:56:49

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-05 21:11:53
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-08 21:23:01
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-01-28 15:15:25