Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Sống cho đời lạc quan. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Sống cho đời lạc quan

Sống cho đời lạc quan
thanhqwe@gmail.com không muốn kiển điểm hỏi đáp nữa kiến hết hơi rùi bị trừ +01699514715 ăn bị trừ điểm miết thôi huhu

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-05 21:11:53
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-08 21:23:01
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-01-28 15:15:25

Luyện toán

13 -Trung bình 5.99 - Tổng điểm 2035

Sống cho đời lạc quan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2016-12-10 09:03:03
Sống cho đời lạc quan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2016-12-17 14:15:30
Sống cho đời lạc quan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2016-12-22 19:26:08
Sống cho đời lạc quan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2017-02-21 19:48:24
Sống cho đời lạc quan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2017-03-01 11:28:45
Sống cho đời lạc quan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-02-18 16:37:52
Sống cho đời lạc quan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2017-02-11 19:54:56
Lần cuối làm bài: 2017-03-18 20:58:15
Sống cho đời lạc quan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2017-04-19 11:22:06
Sống cho đời lạc quan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-10-03 15:15:28