Sống cho đời lạc quan

Giới thiệu về bản thân

thanhqwe@gmail.com không muốn kiển điểm hỏi đáp nữa kiến hết hơi rùi bị trừ +01699514715 ăn bị trừ điểm miết thôi huhu
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)
Bạn chưa có hoạt động nào !!!