Sống cho đời lạc quan

Giới thiệu về bản thân

thanhqwe@gmail.com không muốn kiển điểm hỏi đáp nữa kiến hết hơi rùi bị trừ +01699514715 ăn bị trừ điểm miết thôi huhu
0
0
0
0
0
0
0



Bà là phù thủy đen xì xấu xí , xấu từng li từng tí , đã xấu còn đóng vai ác mặt bà giống con cá thác lác bà đẹp làm chi bà diện cho lắm rồi tắm cũng ở truồng bà đại diện cho bóng tối và tội lỗi ai mà chịu nỗi . Đồ đàn bà già mê trai cướp bạn trai trên tay khác , đáng lên án và bị tẩy chai nay Bạch Tiết tôi cho ăn tát .

chu vi hình chữ nhật abcd là

    [ 28+84] * 2= 224 [cm]

diện tích hình thang là

    [28+84]*28/2=1568[cm2]

diên tích hình đó là

[84*28]/2=1176[cm2]

   đáp số 1176 cm2