Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với la ba. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

la ba

la ba
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình ! Nhà mình có đẹp không ?

Luyện toán

3 -Trung bình 5.82 - Tổng điểm 989

la ba đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Tính chất của phép cộng các số nguyên
Lần cuối làm bài: 2018-12-23 08:38:27
la ba đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 19: Ôn tập chương I
Lần cuối làm bài: 2018-12-19 20:32:22
la ba đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thế kỷ thứ mấy?
Lần cuối làm bài: 2017-03-29 17:53:27

Luyện văn - Tiếng Việt

4 -Trung bình 9.58 - Tổng điểm 479

la ba đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng
Lần cuối làm bài: 2018-01-14 09:45:54
la ba đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thái sư Trần Thủ Độ
Lần cuối làm bài: 2018-01-11 16:28:56
la ba đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người công dân số Một (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2018-01-11 16:25:52
la ba đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ê-mi-li, con...
Lần cuối làm bài: 2017-10-10 08:34:48

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

la ba làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-04-02 10:13:53