Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ĐănG. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

ĐănG
The final week! Cảm ơn tất cả mn đã giúp mk trong những tháng vừa qua nhé:) Bây giờ cũng vào học chính rồi, năm nay lại là năm cuối cấp nữa nên chắc mình phải off để mà ôn thi thôi các cậu à! Thực sự OLM là 1 trang học tập rất là bổ ích, các bạn trong này thực sự cũng rất là tốt bụng và dễ thương nữa ạ:) Mong 7 năm nữa quay lại OLM thì được cô Chi cho lm quản lý ạ:P Một lần nữa cảm ơn tất cả mn đã giúp mk trog thời gian qua, tạm biệt nhé ❤️❤️
  • Tên: ĐănG
  • Điểm hỏi đáp: 1045SP, 27GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 50SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

11 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1100

ĐănG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2020-05-29 13:45:10
ĐănG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 15:16:14
ĐănG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 15:23:15
ĐănG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 15:19:39
ĐănG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 15:21:22
ĐănG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đồng hồ. Thời gian
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 15:25:27
ĐănG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Ôn tập chương III
Lần cuối làm bài: 2020-04-30 08:34:01
ĐănG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 15:07:53
ĐănG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 15:33:28
ĐănG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông
Lần cuối làm bài: 2020-04-18 19:45:36
ĐănG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập chương III
Lần cuối làm bài: 2020-04-23 17:55:46

Luyện văn - Tiếng Việt

31 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 3100

ĐănG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tôi đi học
Lần cuối làm bài: 2020-04-16 20:09:41
ĐănG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trong lòng mẹ (Trích Những ngày thơ ấu)
Lần cuối làm bài: 2020-04-16 20:16:44
ĐănG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tức nước vỡ bờ (Trích Tắt đèn)
Lần cuối làm bài: 2020-04-16 20:23:29
ĐănG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lão Hạc
Lần cuối làm bài: 2020-04-16 20:32:10
ĐănG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cô bé bán diêm
Lần cuối làm bài: 2020-04-16 20:39:02
ĐănG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác. Đập đá ở Côn Lôn
Lần cuối làm bài: 2020-04-16 21:01:25
ĐănG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Muốn làm thằng Cuội
Lần cuối làm bài: 2020-04-16 21:08:11
ĐănG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhớ rừng
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 17:50:54
ĐănG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ông đồ
Lần cuối làm bài: 2020-04-16 21:27:10
ĐănG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Câu nghi vấn
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 17:50:21
ĐănG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quê hương
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 17:50:38
ĐănG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khi con tu hú
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 17:50:41
ĐănG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Câu nghi vấn (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 17:42:37
ĐănG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tức cảnh Pác Bó
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 17:50:34
ĐănG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Câu cầu khiến
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 17:27:54
ĐănG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ngắm trăng (Vọng nguyệt)
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 17:50:30
ĐănG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đi đường (Tẩu lộ)
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 17:50:26
ĐănG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Câu cảm thán
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 17:19:17
ĐănG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Câu trần thuật
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 11:06:22
ĐănG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chiếu dời đô (Thiên đô chiếu)
Lần cuối làm bài: 2020-04-21 22:02:33
ĐănG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Câu phủ định
Lần cuối làm bài: 2020-04-21 22:02:36
ĐănG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hịch tướng sĩ
Lần cuối làm bài: 2020-04-21 22:11:12
ĐănG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hành động nói
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 07:54:54
ĐănG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nước Đại Việt ta
Lần cuối làm bài: 2020-04-21 22:11:09
ĐănG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hành động nói (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 19:19:34
ĐănG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bàn luận về phép học (Luận học pháp)
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 08:58:00
ĐănG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Viết đoạn văn trình bày luận điểm
Lần cuối làm bài: 2020-04-21 22:11:07
ĐănG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thuế máu
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 09:09:03
ĐănG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hội thoại
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 09:18:44
ĐănG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận
Lần cuối làm bài: 2020-04-30 09:01:02
ĐănG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hội thoại (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 09:29:19

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

ĐănG đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 10:54:58

Điểm thi