Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ÀKhôngLỗiChín. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

ÀKhôngLỗiChín CTV

ÀKhôngLỗiChín
  • Tên: ÀKhôngLỗiChín
  • Điểm hỏi đáp: 1724SP, 89GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 11SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

ÀKhôngLỗiChín đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2020-10-19 12:59:35

Luyện văn - Tiếng Việt

31 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 3100

ÀKhôngLỗiChín đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tôi đi học
Lần cuối làm bài: 2020-04-16 20:09:41
ÀKhôngLỗiChín đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trong lòng mẹ (Trích Những ngày thơ ấu)
Lần cuối làm bài: 2020-04-16 20:16:44
ÀKhôngLỗiChín đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tức nước vỡ bờ (Trích Tắt đèn)
Lần cuối làm bài: 2020-04-16 20:23:29
ÀKhôngLỗiChín đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lão Hạc
Lần cuối làm bài: 2020-04-16 20:32:10
ÀKhôngLỗiChín đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cô bé bán diêm
Lần cuối làm bài: 2020-04-16 20:39:02
ÀKhôngLỗiChín đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác. Đập đá ở Côn Lôn
Lần cuối làm bài: 2020-04-16 21:01:25
ÀKhôngLỗiChín đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Muốn làm thằng Cuội
Lần cuối làm bài: 2020-04-16 21:08:11
ÀKhôngLỗiChín đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhớ rừng
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 17:50:54
ÀKhôngLỗiChín đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ông đồ
Lần cuối làm bài: 2020-04-16 21:27:10
ÀKhôngLỗiChín đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quê hương
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 17:50:38
ÀKhôngLỗiChín đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khi con tu hú
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 17:50:41
ÀKhôngLỗiChín đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tức cảnh Pác Bó
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 17:50:34
ÀKhôngLỗiChín đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ngắm trăng (Vọng nguyệt)
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 17:50:30
ÀKhôngLỗiChín đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đi đường (Tẩu lộ)
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 17:50:26
ÀKhôngLỗiChín đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nước Đại Việt ta
Lần cuối làm bài: 2020-04-21 22:11:09
ÀKhôngLỗiChín đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Câu trần thuật
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 11:06:22
ÀKhôngLỗiChín đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Câu cảm thán
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 17:19:17
ÀKhôngLỗiChín đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Câu cầu khiến
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 17:27:54
ÀKhôngLỗiChín đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Câu nghi vấn (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 17:42:37
ÀKhôngLỗiChín đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Câu nghi vấn
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 17:50:21
ÀKhôngLỗiChín đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chiếu dời đô (Thiên đô chiếu)
Lần cuối làm bài: 2020-04-21 22:02:33
ÀKhôngLỗiChín đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Câu phủ định
Lần cuối làm bài: 2020-04-21 22:02:36
ÀKhôngLỗiChín đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hịch tướng sĩ
Lần cuối làm bài: 2020-04-21 22:11:12
ÀKhôngLỗiChín đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Viết đoạn văn trình bày luận điểm
Lần cuối làm bài: 2020-04-21 22:11:07
ÀKhôngLỗiChín đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hành động nói
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 07:54:54
ÀKhôngLỗiChín đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hành động nói (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 19:19:34
ÀKhôngLỗiChín đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bàn luận về phép học (Luận học pháp)
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 08:58:00
ÀKhôngLỗiChín đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thuế máu
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 09:09:03
ÀKhôngLỗiChín đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hội thoại
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 09:18:44
ÀKhôngLỗiChín đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hội thoại (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 09:29:19
ÀKhôngLỗiChín đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận
Lần cuối làm bài: 2020-04-30 09:01:02

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

ÀKhôngLỗiChín đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 10:54:58

Điểm thi