Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Minh Mai Phương. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Minh Mai Phương

Nguyễn Minh Mai Phương
mình thích aikatsu và love live :) ước mơ của mình là trở thành idol :) kb với mình nhé LOVE YOU~

Luyện toán

13 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1300

Nguyễn Minh Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết góc vuông, góc nhọn, góc tù
Lần cuối làm bài: 2015-03-14 07:13:05
Nguyễn Minh Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2015-03-07 22:18:42
Nguyễn Minh Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phân số dựa trên trục số
Lần cuối làm bài: 2015-03-16 19:56:32
Nguyễn Minh Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai phân số có cùng mẫu số
Lần cuối làm bài: 2015-03-13 22:15:52
Nguyễn Minh Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai phân số
Lần cuối làm bài: 2015-05-01 15:36:51
Nguyễn Minh Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2015-04-14 15:48:22
Nguyễn Minh Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2015-04-20 15:08:47
Nguyễn Minh Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2015-12-27 20:53:55
Nguyễn Minh Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2015-04-20 15:07:31
Nguyễn Minh Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2015-03-10 21:04:48
Nguyễn Minh Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-01-02 14:13:00
Nguyễn Minh Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2016-01-12 16:03:14
Nguyễn Minh Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2015-04-14 15:49:11

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Nguyễn Minh Mai Phương làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-30 16:55:20