Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đỗ Phương Nguyên. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đỗ Phương Nguyên

Đỗ Phương Nguyên
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

4 -Trung bình 9.18 - Tổng điểm 459

Đỗ Phương Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2019-11-24 10:36:28
Đỗ Phương Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 21:12:02
Đỗ Phương Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 21:02:38
Đỗ Phương Nguyên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-10-11 19:44:47

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 4.30 - Tổng điểm 43

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Đỗ Phương Nguyên làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-04 15:42:15
Đỗ Phương Nguyên làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-04 15:33:35
Đỗ Phương Nguyên làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10.5 điểm
Điểm cao nhất: 10.5, Nộp bài lúc 2019-10-22 20:40:24