Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Triệu Văn Dũng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Triệu Văn Dũng

Triệu Văn Dũng
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Luyện toán

147 -Trung bình 8.77 - Tổng điểm 16744

Triệu Văn Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm về trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2014-07-13 14:54:56
Triệu Văn Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn - trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2014-07-04 21:25:44
Triệu Văn Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số dựa trên hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2014-07-04 20:36:14
Triệu Văn Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2014-08-07 19:53:14
Triệu Văn Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa các đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2014-07-03 17:25:19
Lần cuối làm bài: 2014-07-03 19:52:07
Triệu Văn Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn rồi tính giá trị biểu thức
Lần cuối làm bài: 2014-07-03 20:42:57
Triệu Văn Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán sử dụng biểu đồ Ven
Lần cuối làm bài: 2014-07-16 19:31:36
Triệu Văn Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2014-08-07 19:13:59
Triệu Văn Dũng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hết và chia có dư - chia cho 2, 3, 5, 9, 10
Lần cuối làm bài: 2014-07-08 20:18:10