Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với phạm phương anh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

phạm phương anh

phạm phương anh
chào mừng các bạn đến với trang cá nhân của mình kết bạn với mình nha

Luyện toán

0 -Trung bình 7.10 - Tổng điểm 71

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 5.90 - Tổng điểm 59

Luyện Tiếng Anh

3 -Trung bình 8.04 - Tổng điểm 402

phạm phương anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-04-20 21:00:49
phạm phương anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-04-20 15:44:50
phạm phương anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /æ/ /ʌ/
Lần cuối làm bài: 2019-04-20 17:47:29

Điểm thi