Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Hắc Ngọc Thịnh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Hắc Ngọc Thịnh

Hắc Ngọc Thịnh
Tớ sẽ nhốt cậu vào trong trái tim tớ ! Dù cậu có là 1 ác quỷ nhưng cậu vẫn sẽ phải chấp nhận tớ vì tớ cũng là một ác quỷ như cậu mà thôi !Cậu sẽ phải mãi ở trong tim tớ vì trái tim tớ sẽ k cho cậu thoát đâu ! mà hình như con tim cậu cũng k cho cậu thoát ra thì phải! ^-^ | >-< | Tớ yêu cậu ! | #❤Chino❤

Luyện toán

3 -Trung bình 6.38 - Tổng điểm 830

Hắc Ngọc Thịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 100 trừ đi một số
Lần cuối làm bài: 2020-01-02 20:51:34
Hắc Ngọc Thịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-12-22 20:32:44
Hắc Ngọc Thịnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong phép trừ
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 20:06:40

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Hắc Ngọc Thịnh làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-25 21:10:42
Hắc Ngọc Thịnh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-05 21:19:13
Hắc Ngọc Thịnh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-05 21:13:23
Hắc Ngọc Thịnh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-24 21:52:12
Hắc Ngọc Thịnh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-17 20:59:25
Hắc Ngọc Thịnh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-16 21:05:48