Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Jack kin. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Jack kin

Jack kin
mình là kin bạn nào vô đây thì kết bạn với mình nha sở thích : thích các môm thể thao ; thích nghe nhạc ; thích màu xanh ; thích vẽ . ko cùng sở thích cũng ko sao nhưng vào nhớ kết bạn nha :https://grandedesafio.com/vn/quiz/32007929 em gái cưng của mình ,https://grandedesafio.com/vn/quiz/32121018

Luyện toán

7 -Trung bình 7.89 - Tổng điểm 1184

Jack kin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ dạng 17 - 3
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 12:11:36
Jack kin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số
Lần cuối làm bài: 2019-04-03 20:45:45
Jack kin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 14 + 3
Lần cuối làm bài: 2019-12-02 12:06:03
Jack kin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2019-12-14 21:30:58
Jack kin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-03-06 09:54:51
Jack kin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 08:25:49
Jack kin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2019-12-15 10:56:37

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 3.55 - Tổng điểm 142

Luyện Tiếng Anh

16 -Trung bình 9.59 - Tổng điểm 1630

Jack kin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Is it...? Yes/No.
Lần cuối làm bài: 2019-12-15 20:12:42
Jack kin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Numbers 1-10
Lần cuối làm bài: 2019-12-15 20:10:06
Jack kin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-12-15 20:51:36
Jack kin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-12-15 20:51:03
Jack kin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-12-15 20:45:27
Jack kin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-12-15 20:51:25
Jack kin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-12-15 20:50:32
Jack kin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-12-15 20:45:44
Jack kin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-12-15 20:39:00
Jack kin đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-12-15 20:38:23

Điểm thi