Lê Thị Kim Thúy

Giới thiệu về bản thân

Chào mừng bạn đến với trang cá nhân của Lê Thị Kim Thúy
0
0
0
0
0
0
0
(Thường được cập nhật sau 1 giờ!)

a) �2+25−10�

b)-8y3+x3=x3-(2y)3=(x-2y)(x2+2xy+4y2)

a) (2x+1)2=4x2+4x+1

b)(a-b/2)3=a3-3/2a2b+3/4ab2-b3/8