Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với nhóc kim ngưu. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

nhóc kim ngưu

nhóc kim ngưu
đang cần tuyển ny gấp ảnh trên là ảnh của mk nha

Điểm thi

nhóc kim ngưu làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-19 10:14:58
nhóc kim ngưu làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-19 10:11:41

Luyện toán

0 -Trung bình 5.80 - Tổng điểm 174