nhóc kim ngưu

Giới thiệu về bản thân

Chào mừng bạn đến với trang cá nhân của nhóc kim ngưu
0
0
0
0
0
0
0

B là tập hợp con của A khi B = { 1 ; 2 ; 3 ; 4 }

C là tập hợp con của A khi C = { 2 ; 3 ; 4 ; 5 }

D là tập hơn con của A khi D = { 3 ; 4 ; 5 ; 1 }

Cạnh thứ 3 của hình tam giác là :

73,32 -53,95=19,37 ( cm )

cạnh thứ 2 của hình tam giác là :

19,37 + 11,87 = 31,24 ( cm )

Cạnh thứ 1 của hình tam giác là :

53,95 - 31,24=22,71 ( cm )

                  Đ/S : cạnh 1 : 22,71 cm

                            cạnh 2 : 31,24 cm

                            cạnh 3 : 19,37 cm

Duyệt đi , chúc bạn học giỏi

có lẽ là thứ bảy đó bạn !