Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Kim Ngưu Cute. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Kim Ngưu Cute

Kim Ngưu Cute
A nhon ! Tui là Lê, cứ gọi tui là Leo !~

Luyện toán

0 -Trung bình 2.95 - Tổng điểm 177

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 5.86 - Tổng điểm 410

Kim Ngưu Cute đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Tự giới thiệu. Câu và bài
Lần cuối làm bài: 2018-04-29 21:53:32

Luyện Tiếng Anh

3 -Trung bình 5.79 - Tổng điểm 405

Kim Ngưu Cute đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-07-14 20:53:56
Kim Ngưu Cute đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2
Lần cuối làm bài: 2019-07-16 15:09:19
Kim Ngưu Cute đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1
Lần cuối làm bài: 2019-07-14 20:46:01

Điểm thi

Kim Ngưu Cute làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-08-13 22:42:33
Kim Ngưu Cute làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-13 21:42:01
Kim Ngưu Cute làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-13 21:41:04
Kim Ngưu Cute làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-13 21:40:10
Kim Ngưu Cute làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-13 21:38:21
Kim Ngưu Cute làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-13 21:13:33
Kim Ngưu Cute làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-13 21:08:02
Kim Ngưu Cute làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9.3 điểm
Điểm cao nhất: 9.3, Nộp bài lúc 2019-08-11 10:23:06
Kim Ngưu Cute làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-11 10:12:59
Kim Ngưu Cute làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-08-11 10:10:44
Kim Ngưu Cute làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-23 21:51:07
Kim Ngưu Cute làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-23 21:48:04
Kim Ngưu Cute làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-07-16 16:26:31
Kim Ngưu Cute làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-04-15 23:39:17
Kim Ngưu Cute làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-04-15 23:23:30
Kim Ngưu Cute làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-01-06 21:18:46
Kim Ngưu Cute làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-26 21:02:47
Kim Ngưu Cute làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-26 20:55:21
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-16 21:19:06