Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Tống Lê Kim Liên. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Tống Lê Kim Liên

Tống Lê Kim Liên
Tôi sẽ luôn có gằng để vượt lên chính mình trong hoc tập . Sẽ có ngày tôi đứng vững trên con đường ước mơ của tôi mà thôi . Nhất định tôi sẽ làm đc

Luyện toán

23 -Trung bình 8.03 - Tổng điểm 2410

Tống Lê Kim Liên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2015-12-02 12:56:44
Tống Lê Kim Liên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp từ lớn đến bé, từ bé đến lớn
Lần cuối làm bài: 2015-11-30 05:20:34
Tống Lê Kim Liên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2015-11-30 05:11:55
Tống Lê Kim Liên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2015-11-14 20:27:03
Tống Lê Kim Liên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2015-11-14 12:22:59
Tống Lê Kim Liên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2015-11-14 12:18:55
Tống Lê Kim Liên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2015-11-12 16:40:47
Tống Lê Kim Liên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2015-11-30 05:24:40
Tống Lê Kim Liên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thứ tự
Lần cuối làm bài: 2015-11-09 18:13:44
Tống Lê Kim Liên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2015-11-08 12:39:28

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi