Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với cà thái thành. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

cà thái thành

cà thái thành
Tớ vẫn rất thích cậu, như sin²α+cos²α, trước sau như 1 https://www.youtube.com/watch?v=bj9TAqLTl6k https://www.youtube.com/watch?v=pMX4TPgwOZk https://www.youtube.com/watch?v=ixO-NAZfmcE https://www.youtube.com/watch?v=09DXeW1_G4w https://www.youtube.com/watch?v=NvViehNMv7w
  • Tên: cà thái thành
  • Đang học tại:
  • Địa chỉ:
  • Điểm hỏi đáp: 35SP, 2GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

0 -Trung bình 3.40 - Tổng điểm 34

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 2.40 - Tổng điểm 48

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

cà thái thành làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-12-31 09:17:34
cà thái thành làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-12-31 09:10:12