Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Thị Kim Anh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Thị Kim Anh

Nguyễn Thị Kim Anh
Chào mừng các bạn đã nghé thăm wall của mình !Khi đã nghé thăm thì đừng quên kết bạn ! Fb:Hoàng Nhật Kim Anh add và inbox vs mk nhé .... :* Chào mừng !!!!

Luyện toán

53 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 5300

Nguyễn Thị Kim Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-02-16 11:50:07
Nguyễn Thị Kim Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-02-24 22:10:28
Nguyễn Thị Kim Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2016-03-31 22:16:39
Nguyễn Thị Kim Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2016-10-23 21:03:31
Nguyễn Thị Kim Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thứ tự
Lần cuối làm bài: 2016-04-02 20:54:36
Nguyễn Thị Kim Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2015-09-21 12:10:37
Nguyễn Thị Kim Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa các đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2015-09-25 10:50:32
Nguyễn Thị Kim Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2016-02-06 08:13:36
Nguyễn Thị Kim Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2016-02-11 15:20:42
Nguyễn Thị Kim Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2015-09-27 07:37:17
Nguyễn Thị Kim Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2015-12-12 06:19:20
Nguyễn Thị Kim Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2015-12-15 11:06:50
Nguyễn Thị Kim Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2015-12-17 06:14:53
Nguyễn Thị Kim Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2015-12-19 17:22:17
Nguyễn Thị Kim Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2015-12-29 11:27:53
Nguyễn Thị Kim Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2016-01-01 07:13:34
Nguyễn Thị Kim Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2016-01-04 06:42:36
Nguyễn Thị Kim Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2015-12-24 06:59:41
Nguyễn Thị Kim Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2015-12-27 06:24:12
Nguyễn Thị Kim Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-01-16 17:53:54
Nguyễn Thị Kim Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2016-02-11 15:23:17
Nguyễn Thị Kim Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-01-06 10:20:08
Nguyễn Thị Kim Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-01-10 20:30:48
Nguyễn Thị Kim Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-01-29 17:49:46
Nguyễn Thị Kim Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-02-01 09:22:49
Nguyễn Thị Kim Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2016-02-12 14:21:29
Nguyễn Thị Kim Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2016-01-13 11:05:42
Nguyễn Thị Kim Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-01-23 06:58:12
Nguyễn Thị Kim Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-01-26 09:07:17
Nguyễn Thị Kim Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm tiến, đếm lùi - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-01-19 17:48:20
Nguyễn Thị Kim Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2015-12-22 07:53:11
Nguyễn Thị Kim Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2015-10-01 19:58:21
Nguyễn Thị Kim Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 6
Lần cuối làm bài: 2015-09-29 12:56:02
Nguyễn Thị Kim Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2015-10-27 05:58:06
Nguyễn Thị Kim Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp con
Lần cuối làm bài: 2015-11-30 11:19:43
Nguyễn Thị Kim Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2015-12-10 11:20:19
Nguyễn Thị Kim Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm, đường thẳng, đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2015-10-07 10:46:18
Nguyễn Thị Kim Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia, tia đối nhau
Lần cuối làm bài: 2015-11-12 06:04:04
Nguyễn Thị Kim Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ba điểm thẳng hàng, điểm nằm giữa
Lần cuối làm bài: 2015-10-14 10:39:40
Nguyễn Thị Kim Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2015-11-10 05:56:57
Nguyễn Thị Kim Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2015-10-10 11:35:58
Nguyễn Thị Kim Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên tố, hợp số
Lần cuối làm bài: 2015-10-24 11:16:01
Nguyễn Thị Kim Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ước số, ước số chung
Lần cuối làm bài: 2015-11-22 06:44:52
Nguyễn Thị Kim Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bội số, bội số chung
Lần cuối làm bài: 2015-11-25 10:46:19
Lần cuối làm bài: 2015-11-16 11:34:39
Nguyễn Thị Kim Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2015-11-04 05:52:26
Nguyễn Thị Kim Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính bằng cách hợp lý
Lần cuối làm bài: 2015-11-02 12:14:35
Nguyễn Thị Kim Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x (liên quan đến lũy thừa)
Lần cuối làm bài: 2015-11-19 05:51:06
Nguyễn Thị Kim Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2015-11-28 11:20:54
Nguyễn Thị Kim Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng số mũ
Lần cuối làm bài: 2015-11-07 05:48:47
Nguyễn Thị Kim Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất các phép tính với lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2015-12-03 11:43:22
Nguyễn Thị Kim Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính biểu thức có chứa lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2015-12-06 18:23:57
Nguyễn Thị Kim Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2016-06-03 16:05:51

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

4 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 400

Nguyễn Thị Kim Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Number (Chữ Số)
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 21:35:30
Nguyễn Thị Kim Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Color (Màu Sắc)
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 21:37:55
Nguyễn Thị Kim Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet (Bảng Chữ Cái)
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 21:39:12
Nguyễn Thị Kim Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 21:44:23

Điểm thi

Nguyễn Thị Kim Anh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-03 21:11:04
Nguyễn Thị Kim Anh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-07-22 21:12:38
Nguyễn Thị Kim Anh làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-22 21:06:40
Nguyễn Thị Kim Anh làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-07-20 08:41:22