Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Thị Kim Anh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Thị Kim Anh

Nguyễn Thị Kim Anh
Chào mừng các bạn đã nghé thăm wall của mình !Khi đã nghé thăm thì đừng quên kết bạn ! Fb:Hoàng Nhật Kim Anh add và inbox vs mk nhé .... :* Chào mừng !!!!

Điểm thi

Nguyễn Thị Kim Anh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-03 21:11:04
Nguyễn Thị Kim Anh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-07-22 21:12:38
Nguyễn Thị Kim Anh làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-22 21:06:40
Nguyễn Thị Kim Anh làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-07-20 08:41:22

Luyện toán

53 -Trung bình 9.67 - Tổng điểm 5608

Nguyễn Thị Kim Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2015-11-28 11:20:54
Nguyễn Thị Kim Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ba điểm thẳng hàng, điểm nằm giữa
Lần cuối làm bài: 2015-10-14 10:39:40
Nguyễn Thị Kim Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm, đường thẳng, đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2015-10-07 10:46:18
Nguyễn Thị Kim Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2015-10-01 19:58:21
Nguyễn Thị Kim Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 6
Lần cuối làm bài: 2015-09-29 12:56:02
Nguyễn Thị Kim Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2015-09-21 12:10:37
Nguyễn Thị Kim Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa các đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2015-09-25 10:50:32
Nguyễn Thị Kim Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2015-09-27 07:37:17
Nguyễn Thị Kim Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2015-10-10 11:35:58
Nguyễn Thị Kim Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên tố, hợp số
Lần cuối làm bài: 2015-10-24 11:16:01