Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Thị Kim Anh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Thị Kim Anh

Nguyễn Thị Kim Anh
Chào mừng các bạn đã nghé thăm wall của mình !Khi đã nghé thăm thì đừng quên kết bạn ! Fb:Hoàng Nhật Kim Anh add và inbox vs mk nhé .... :* Chào mừng !!!!

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

4 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 400

Nguyễn Thị Kim Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Number (Chữ Số)
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 21:35:30
Nguyễn Thị Kim Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Color (Màu Sắc)
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 21:37:55
Nguyễn Thị Kim Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet (Bảng Chữ Cái)
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 21:39:12
Nguyễn Thị Kim Anh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 21:44:23

Điểm thi

Nguyễn Thị Kim Anh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-03 21:11:04
Nguyễn Thị Kim Anh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-07-22 21:12:38
Nguyễn Thị Kim Anh làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-22 21:06:40
Nguyễn Thị Kim Anh làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-07-20 08:41:22