Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ✘ ❅♪ Nguyễn Lan Anh ❣❧ ✘. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

✘ ❅♪ Nguyễn Lan Anh ❣❧ ✘

✘ ❅♪ Nguyễn Lan Anh ❣❧ ✘
tớ nói thựt : Ở đời có mỗi cái mồm tốt nhất đừng sủa bậy có ngày hóa thành cl đấy Okee :vv tớ đell thik ns nhìu thông cảm =))

Luyện toán

8 -Trung bình 8.18 - Tổng điểm 1063

✘ ❅♪ Nguyễn Lan Anh ❣❧ ✘ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ lệ thức
Lần cuối làm bài: 2018-05-14 06:25:14
✘ ❅♪ Nguyễn Lan Anh ❣❧ ✘ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết đơn thức
Lần cuối làm bài: 2018-06-26 07:19:06
✘ ❅♪ Nguyễn Lan Anh ❣❧ ✘ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2018-06-20 15:57:39
✘ ❅♪ Nguyễn Lan Anh ❣❧ ✘ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2018-05-13 06:28:27
✘ ❅♪ Nguyễn Lan Anh ❣❧ ✘ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2018-03-24 13:42:15
✘ ❅♪ Nguyễn Lan Anh ❣❧ ✘ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết đơn thức đồng dạng
Lần cuối làm bài: 2018-05-11 17:26:35
✘ ❅♪ Nguyễn Lan Anh ❣❧ ✘ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2018-03-16 17:47:00
✘ ❅♪ Nguyễn Lan Anh ❣❧ ✘ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2018-05-12 06:34:50

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 1.50 - Tổng điểm 30

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 1.20 - Tổng điểm 12

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-03-08 18:55:38
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-08 18:52:19
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-03-07 12:49:39
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-03-04 06:42:34
Điểm cao nhất: 10.5, Nộp bài lúc 2018-03-04 06:40:10