Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Hoàng Thị Kiều Chinh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Hoàng Thị Kiều Chinh

Hoàng Thị Kiều Chinh
Mệt mỏi vì học sử -Muốn tự tử vì môn sinh -Làm toán một cách linh tinh -Thấy kinh kinh với môn lý -Rất lí nhí khi trả bài văn -Hơi băn khoăn khi khoanh bừa hóa -Thấy lo lo lúc ko làm được bài anh -Thấy lạnh người khi học địa -Và bịa đủ kiểu để thoát môn thể dục.

Luyện toán

5 -Trung bình 6.18 - Tổng điểm 1483

Hoàng Thị Kiều Chinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2015-01-11 16:51:17
Hoàng Thị Kiều Chinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2015-01-10 20:26:25
Hoàng Thị Kiều Chinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2014-11-29 20:39:51
Hoàng Thị Kiều Chinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2016-05-15 21:32:47
Hoàng Thị Kiều Chinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2016-05-18 20:58:45

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-05-19 20:56:49
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-05-18 21:45:16
Hoàng Thị Kiều Chinh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-18 21:37:54
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-18 20:53:23
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-18 20:50:13
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-17 21:12:44
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-05-17 21:02:46
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-17 20:59:20
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-05-17 20:56:46