Hoàng Thị Kiều Chinh - Trang của Hoàng Thị Kiều Chinh - Học toán với OnlineMath

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Hoàng Thị Kiều Chinh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Hoàng Thị Kiều Chinh

Hoàng Thị Kiều Chinh
Mệt mỏi vì học sử -Muốn tự tử vì môn sinh -Làm toán một cách linh tinh -Thấy kinh kinh với môn lý -Rất lí nhí khi trả bài văn -Hơi băn khoăn khi khoanh bừa hóa -Thấy lo lo lúc ko làm được bài anh -Thấy lạnh người khi học địa -Và bịa đủ kiểu để thoát môn thể dục.

Điểm thi

Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-05-19 20:56:49
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-05-18 21:45:16
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-18 21:37:54
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-18 20:53:23
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-18 20:50:13
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-17 21:12:44
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-05-17 21:02:46
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-17 20:59:20
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-05-17 20:56:46

Luyện toán

5 -Trung bình 6.18 - Tổng điểm 1483

Hoàng Thị Kiều Chinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2016-05-18 20:58:45
Hoàng Thị Kiều Chinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2016-05-15 21:32:47
Hoàng Thị Kiều Chinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2014-11-29 20:39:51
Hoàng Thị Kiều Chinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2015-01-10 20:26:25
Hoàng Thị Kiều Chinh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2015-01-11 16:51:17