Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Phạm Tuấn Kiệt. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Phạm Tuấn Kiệt

Phạm Tuấn Kiệt
https://facebook.com/tuankiet.pham.96155669

Luyện toán

67 -Trung bình 9.97 - Tổng điểm 6782

Phạm Tuấn Kiệt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp từ lớn đến bé, từ bé đến lớn
Lần cuối làm bài: 2016-02-03 21:18:47
Phạm Tuấn Kiệt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép trừ
Lần cuối làm bài: 2016-02-03 20:44:42
Phạm Tuấn Kiệt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2016-02-03 20:36:56
Phạm Tuấn Kiệt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2016-02-03 18:27:33
Phạm Tuấn Kiệt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2016-02-03 20:34:27
Phạm Tuấn Kiệt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2016-02-02 21:21:00
Phạm Tuấn Kiệt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2015-12-13 20:45:49
Phạm Tuấn Kiệt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chục và đơn vị
Lần cuối làm bài: 2016-02-02 21:33:00
Phạm Tuấn Kiệt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2015-11-29 16:53:51
Phạm Tuấn Kiệt đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, số liền sau
Lần cuối làm bài: 2015-11-29 16:41:30

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Lần cuối làm bài: 2018-10-12 21:38:49

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi