Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trịnh Duy Kiên. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trịnh Duy Kiên

Trịnh Duy Kiên
Chào mừng các bạn đã ghé thăm trang của mình ! Kết bạn với mình nhé :)

Luyện toán

6 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 600

Trịnh Duy Kiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép nhân phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-04-15 16:57:15
Trịnh Duy Kiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đỉnh và cạnh của góc
Lần cuối làm bài: 2017-02-15 11:15:34
Trịnh Duy Kiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2017-07-13 17:24:09
Trịnh Duy Kiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vẽ đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2017-01-26 17:29:55
Trịnh Duy Kiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tròn
Lần cuối làm bài: 2017-04-21 18:43:23
Trịnh Duy Kiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc vuông, góc không vuông
Lần cuối làm bài: 2017-01-17 19:59:53

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Trịnh Duy Kiên làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-01-16 10:32:01