Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trịnh Duy Kiên. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trịnh Duy Kiên

Trịnh Duy Kiên
Chào mừng các bạn đã ghé thăm trang của mình ! Kết bạn với mình nhé :)

Luyện toán

6 -Trung bình 8.66 - Tổng điểm 779

Trịnh Duy Kiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2017-07-13 17:24:09
Trịnh Duy Kiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tròn
Lần cuối làm bài: 2017-04-21 18:43:23
Trịnh Duy Kiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép nhân phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-04-15 16:57:15
Trịnh Duy Kiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đỉnh và cạnh của góc
Lần cuối làm bài: 2017-02-15 11:15:34
Trịnh Duy Kiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vẽ đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2017-01-26 17:29:55
Trịnh Duy Kiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc vuông, góc không vuông
Lần cuối làm bài: 2017-01-17 19:59:53

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Trịnh Duy Kiên làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-01-16 10:32:01