Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Kato kid. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Kato kid
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▓█████████████▓▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░▒████▓▓▒▒░▒▒▒░▒▒▒▒▒▒▓▓████▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░▒███▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒███████▓▓▒░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░▒██▓░░░░▒▒███▓▓▒░░░░░░░░░░░░░▓▓▒▒▒▒▒▓██████▓░░░░░░░ ░░░░░░░▒██▓░░░▓███▓▒░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░▒▓▓███▓████▒▒░░░ ░░░░░░██▓░░▒▓██▓░░▒▓██████▓░░░░░░░▒░░░░░░▒██▓▒░░░▓███▒▓▒░░░░ ░░░░░██░░▓███▒░░▒██▒░░░░▒▒██▓░░░░░░░░░░░██▒░░░░▒████▒█░░░░░░ ░░░░██░▒▓▒▓▓░░░██░░░░░░░░░░░█▓░░░░░░░░░██░░░░░░▒███░░█▒░░░░░ ░░░▓█░░░░░░░░░██░░░░░░░░░░░░▓█░░░░░░░░██░░░░░░░░░░░░░█▒░░░░░ ░░░█▓░░░░░░░░░█▒░░████░░░░░░░█▒░░░░░░░██░░░░░░░░░░░░███░░░░░ ░░▒█░░░░░░░▒▓▒█▓░▓████▓░░░░░▒█░░░░░░░░▒█▒░░░░░░░░░░██░█▒░░░░ ░░██░░░░░▒▓▒▓▒██▒▒▓▓▓░░░░░░░██░░░░░░░░░▒████▓███████▓░█▒░░░░ ░░█▓░░░░░▒░░░▒░▒██▓▒░░░░░▒██▓░░░░░░░░░░░░░░██▓░░░░░░▒██▓░░░░ ░░█░░░░░░░░░▓▒░░░░▒▓██████▓░░░░░░░░░░░░░░▒██░░░▓█▓▓▒░░░██░░░ ░▒█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▒▓▒▒▒▒▒▓▓▓▓██░░▓█▓░▒▒██▒░░██░░ ░▓█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▓▓▒░░██░░██▓░▒░▒░██░░▒█░░ ░██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒░░░██░░▓█░█▓░█▒█▓█▓░░█░░ ░██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒░▒▒░░▓█▓░░██░█▒▒█▒█▒▓█░░█░░ ░██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒░░░░░░░░░░▓█░░░█▒░░░░▒▒░░▒█░▓█░░ ░▒█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░█▒░░█▒░░░░░░░░▓█░█▓░░ ░░█▓░▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓█░░█▒░░░░░░░░█░▒█░░░ ░░▓█░░▒░░▒▒░░▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█░░█▒░░░░░░░█▓░█▓░░░ ░░░█▒░░▒░░▒░░▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█░░█▒░░░░░░▓█░░█░░░░ ░░░██░░░▒░▒░░░▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█░░█▒░░░░░░██░░█░░░░ ░░░░█▓░░░▒░▒░░░░▒▒░░░░░▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░▒█░▒█░░░░░░░█▒░░█▓░░░ ░░░░▓█░░░░▒▒░░░░░▒▒░░░░░░▒▒▒▓▓▓▒░░░░░░░██░██░░░░░░░██░░▓█░░░ ░░░░░██░░░▒░▒░░░░░▒░░░░░░░░▒░▒▒▓█▒░░░░▒█░░█▓▒▓▓▓▒░░▓█░░░█▒░░ ░░░░░▒█▒░░░▒▒▒░░░░▒░░░░░░░░░░▒▒▒░▒▓░░░██░▒█░░░░▒▓▓░░██░░█▒░░ ░░░░░░▒█▒░░░▒░▒░░░▒░░░░░░▒▒▒░░░░▒▒░░░▒█░░██░░░░░░░█░▒█░░█▒░░ ░░░░░░░▓█░░░▒░▒░░░░▒▒░░░░▓▒▒▓▓▓▒░░▓▒░██░░██▒▒▒▒▓▒▓▓███░░█▒░░ ░░░░░░░░██░░░▒░▒░░░░░▒▒░░░░░░░░▓█▓░░░█▓░░██░▓█░█░█░░█▒░░█▒░░ ░░░░░░░░░██░░░░▒▒░░░░░░▒▒░░░░░░░░▒█▓░█▓░░▓█▒▒█▒█░█▒██░░▒█░░░ ░░░░░░░░░░██▒░░░░▒░░░▒░░░▒▒░░░░░░░░▒▓██░░░██░░░░▒▒██░░░██░░░ ░░░░░░░░░░░▓██░░░░░░░░▒▒░░░▒░░░░░░░░░▓█░░░░▓███▓▓██░░░██░░░░ ░░░░░░░░░░░░░▓██▒░░░░░░▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░██░░░░░░▒▒▒░░░░██░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░▓███▒░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░▓██▒░░░░░░░▒███░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓███▓▒░░░░░░░▒░░▒▒▒▒░░░▒██▓██████▓░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒████▓▒▒░░░░░░░░░░░░░░░▓██▒░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓████▓░░░░░░░▓█████▒░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒█████████▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄░░▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██▌░░▒▒▒▒ ▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄▄███▀░░░░▒▒▒ ▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█████░▄█░░░░▒▒ ▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄████████▀░░░░▒▒ ▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄█████████░░░░░░░▒ ▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄███████▌░░░░░░░▒ ▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄█████████░░░░░░░░▒ ▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄███████████▌░░░░░░░░▒ ▒░░░░░░░░░░░░░░░▄▄▄▄██████████████▌░░░░░░░░▒ ▒░░░░░░░░░░░▄▄███████████████████▌░░░░░░░░░▒ ▒░░░░░░░░░▄██████████████████████▌░░░░░░░░░▒ ▒░░░░░░░░████████████████████████░░░░░░░░░░▒ ▒█░░░░░▐██████████▌░▀▀███████████░░░░░░░░░░▒ ▐██░░░▄██████████▌░░░░░░░░░▀██▐█▌░░░░░░░░░▒▒ ▒██████░█████████░░░░░░░░░░░▐█▐█▌░░░░░░░░░▒▒ ▒▒▀▀▀▀░░░██████▀░░░░░░░░░░░░▐█▐█▌░░░░░░░░▒▒▒ ▒▒▒▒▒░░░░▐█████▌░░░░░░░░░░░░▐█▐█▌░░░░░░░▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒░░░░███▀██░░░░░░░░░░░░░█░█▌░░░░░░▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒░▐██░░░██░░░░░░░░▄▄████████▄▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▌░░░░█▄░░░░░░▄███████████████████ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▐██▒▒░░░██▄▄███████████████████████ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▐██▒▒▄████████████████████████████ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▄▄████████████████████████████████ ████████████████████████████████████████████ _______________________¶¶¶ _____________________¶¶_¶_¶ ____________________¶¶__¶__¶ ___________________¶___¶___¶ __________________¶____¶___¶ _________________¶____¶_____¶¶ ________________¶____¶__¶¶____¶¶ _______________¶_____¶__¶¶¶¶_¶__¶¶ _______________¶_____¶_¶¶¶¶¶¶_____¶ ______________¶_____¶____¶¶¶_______¶ _____________¶____¶¶_¶¶¶¶___________¶ _____________¶___¶_¶¶_______________¶ _____________¶__¶___________________¶ ____________¶___¶___________________¶ ___________¶___¶____________________¶ ________¶¶¶____¶___________________¶ ______¶¶__¶___¶____________________¶ _____¶____¶___¶____________________¶ ______¶¶¶_¶_¶_¶___________________¶ ________¶_¶¶__¶___________________¶ ______¶¶¶¶¶___¶____________________¶¶ ____¶¶_______¶_______________________¶ ___¶_________¶________________________¶ __¶__________¶_________________________¶ _¶___________¶__________________________¶ ¶____________¶_________________¶¶¶_______¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶_________________¶__¶ _________¶___¶________________¶_______¶¶_¶ _________¶___¶_______________¶__________¶ __________¶___¶_____________¶ __________¶___¶____________¶ ___________¶___¶__________¶ ____________¶___¶________¶ _____________¶___¶_______¶ ______________¶___¶______¶ _______________¶___¶_____¶ ________________¶___¶____¶ _________________¶___¶___¶ ___________________¶__¶___¶ _____________________¶_¶___¶¶ _______________________¶¶____¶¶¶¶¶¶ ________________________¶_____________¶¶¶ ________________________¶________________¶¶ _______________________¶_____¶¶______¶¶¶ ______________________¶______¶_¶¶¶¶¶¶ _____________________¶_____¶¶ _____________________¶__¶¶¶ _____________________¶_¶ ════════════════════════════════════════ ══════════════════░░░═══════════════════ ══════════════░▓▓███████▓▒░═══▒██░══════ ═══════════▒██▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓█▒▒██████═════ ═════════███████═══░░░░░░░░▓███░═███════ ════════▒████████▓══░░░░░░═███▒▒══███═══ ══════░██▒═════████══░░░░░░██══▒▓░═█░═══ ═════░█▓░░░░░░══░███══░░░░░═══▒██▓▒═════ ════░█▓░░░░░░░░░══███═░░░░░══██████▒════ ════█▓░═░░░░░░░░░══███═░░░░═███═▒███▒═══ ═══▓▓░░░░░░░░░░░░░══██═░░░═▒██════██▓▒══ ══▒█▒░░░░░░░░░░░░░░═══░░░░═██═════███▓══ ══█▓═░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░═██═════░██▓▓═ ═▒█░░░░░░░══════░░░░░░░░░═░█▓═════░██░█═ ═█▓░░░░░░═█████▒══░░░░░░░░▒█░═███═░██░█═ ░█▒░░░░░░═███████▓══░░░░░═▒█▓█████═██░▓█ ▒▓░░░░░░░░═══░▓████══░░░░░░███████░██░▒█ ▓▒░░░░░░░░░═░═══░███▒═░░░══███████▓██░▒█ ▓▒░░░░░░░░░░░░░░══███░░░░░═█████████▒░▒▓ █▒░░░░░░░░░░░░░░░══▒░░░░░░═░████████░▒▒▓ ▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░═███████▒░▒░▓ █▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░══▓████▒░▒▒▒▒ █▒░▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░═░▒▒░░▒▒▒▒▓ █▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▓ █▒░▒░░░░░░░░██═░░░░░░░░░░░░░░░░▒░▒▒▒▒▒▒▓ █▓░▒▒░░░░░░═██░═░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒█ ██░▒▒▒░░░░░═██▒═░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█ ▓█▒░▒▒░░░░░═▒██═░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█ ░█▒░▒▒░▒░░░░═██▒═░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█ ═██░▒▒▒▒▒░░░═░██░═░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒ ═▓█▒░▒▒▒▒▒░░░═▓██░═░░░░▒░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░██═ ══██▒▒▒▒▒▒▒░▒░═███▓═░░░░▒▒▒▒▒▒░░▒▒▒░▒█▓═ ══▒█▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒░═▓███▓░═░░░░░░░▓█▓▒▒▒██══ ═══██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░▒█████▓▓▒▓▓█████░▒▓█░══ ════██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░▒███████████▓░▒▓█▒═══ ═════██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░▓█████▓▒░░░▓█▓════ ═════░██▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░▒░▒██▓═════ ═══════███▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░▓██▓══════ ════════▓███▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░▒▒███░═══════ ═════════░████▓▒▒▒▒▒▒░▒▒▒▒▓███▓═════════ ═══════════░▓██████▓▓███████▒═══════════ ══════════════░▓█████████▒░═════════════ ════════════════════════════════════════

Luyện toán

22 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2200

Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-11-10 10:07:47
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-12-13 17:05:00
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2017-12-05 08:08:13
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2017-12-03 07:06:17
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2018-01-10 21:13:06
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-10-21 09:24:57
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-11-23 21:05:54
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-11-18 08:46:00
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-03-13 07:33:01
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2017-10-29 19:58:02
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-05-16 20:19:26
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-02-02 15:29:01
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 19:17:15
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 19:16:25
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-03-26 21:20:32
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Hai góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2019-07-26 16:29:17
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 10:03:01
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 20:40:51
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tổng ba góc của một tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 21:03:47
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 21:08:40
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số
Lần cuối làm bài: 2019-01-17 15:20:40
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Phân số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2019-02-02 15:28:29

Luyện văn - Tiếng Việt

9 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 900

Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2017-10-12 20:58:06
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2017-10-14 09:02:11
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2017-10-30 21:24:09
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Dấu hỏi, dấu nặng
Lần cuối làm bài: 2017-11-07 07:33:31
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: ê, v (bê, ve)
Lần cuối làm bài: 2018-01-16 08:18:27
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: i, a (bi, cá)
Lần cuối làm bài: 2017-12-04 20:51:26
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Buổi học cuối cùng
Lần cuối làm bài: 2019-04-22 20:07:30
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cổng trường mở ra
Lần cuối làm bài: 2019-07-18 08:53:19
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cuộc chia tay của những con búp bê
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 08:44:38

Luyện Tiếng Anh

89 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 8900

Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Number (Chữ Số)
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 10:19:03
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Color (Màu Sắc)
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 10:24:59
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 09:40:37
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 09:42:54
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 09:44:52
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 09:47:00
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 09:37:08
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing
Lần cuối làm bài: 2019-03-07 09:29:47
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 21:20:14
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 09:37:38
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-03-07 09:30:17
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 09:38:26
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-03-07 09:30:39
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 09:41:33
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-03-07 09:30:54
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 09:45:32
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-03-20 21:16:32
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 09:46:13
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-03-07 09:31:26
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 09:46:32
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 21:00:32
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 09:47:37
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 21:01:36
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 21:01:56
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 21:02:40
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 21:03:19
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 09:47:48
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 21:04:21
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 21:04:49
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 21:05:37
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 09:48:00
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 21:05:58
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 21:06:43
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 09:48:52
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 21:07:23
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 21:08:17
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 09:49:05
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 21:08:42
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 21:08:50
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 21:09:19
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 09:50:36
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 21:11:48
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 21:11:56
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 21:12:22
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 10:00:03
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 21:12:38
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 21:12:46
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 21:13:28
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 10:00:57
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 21:13:41
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 21:13:46
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your name?
Lần cuối làm bài: 2019-03-20 21:18:17
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 21:14:22
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 10:02:34
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 21:14:33
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 21:15:23
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 10:08:44
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 21:15:43
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 21:16:50
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 21:18:01
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 10:09:42
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 21:18:15
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 10:11:06
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 21:18:37
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 21:18:55
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 21:19:03
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 10:16:37
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2019-03-18 18:53:09
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /æ/ /ʌ/
Lần cuối làm bài: 2019-03-20 21:13:35
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-03-20 21:14:30
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-03-20 21:15:24
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Comparative & Superlative Adjectives
Lần cuối làm bài: 2019-04-18 21:52:26
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /s/ /ʃ/
Lần cuối làm bài: 2019-04-18 21:56:34
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-05-03 21:15:45
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Vocabulary and Pronunciation /ə/ and /ɜː/
Lần cuối làm bài: 2019-07-06 14:45:15
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 20:24:17
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 20:23:08
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 09:03:08
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: My future house
Lần cuối làm bài: 2019-04-19 20:11:48
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /dr/ - /tr/
Lần cuối làm bài: 2019-04-19 20:12:33
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: will/ might
Lần cuối làm bài: 2019-04-19 20:14:43
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 20:22:15
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: Let's 'go green'!
Lần cuối làm bài: 2019-04-26 19:33:07
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /ɔɪ/ - /aʊ/
Lần cuối làm bài: 2019-04-26 19:36:18
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: could/ will be able to
Lần cuối làm bài: 2019-04-25 21:05:25
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 20:19:26
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 20:18:33
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-07-15 08:40:47
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-07-18 09:25:44

Điểm thi

Kato kid làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-20 20:24:50
Kato kid làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-20 20:22:49
Kato kid làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-14 21:43:30
Kato kid làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-28 21:44:08
Kato kid làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-28 20:07:16
Kato kid làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-08-28 20:01:04
Kato kid làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-06 14:54:12
Kato kid làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-04-26 20:34:48
Kato kid làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-19 21:48:03
Kato kid làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-04-19 21:07:47
Kato kid làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-18 22:03:49
Kato kid làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-18 21:59:45
Kato kid làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-04-18 21:43:32
Kato kid làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-04-18 21:39:28
Kato kid làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-18 21:03:56
Kato kid làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-04-18 20:52:03
Kato kid làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-04-17 21:45:22
Kato kid làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-17 21:42:45
Kato kid làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-17 21:41:43
Kato kid làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-17 21:40:04
Kato kid làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-04-17 21:37:47
Kato kid làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-04-17 21:33:40
Kato kid làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-17 21:31:09
Kato kid làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-04-16 22:07:52
Kato kid làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-04-16 22:03:40
Kato kid làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-04-16 22:00:07
Kato kid làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-16 21:56:22
Kato kid làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-04-16 21:50:46
Kato kid làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-04-16 21:39:13
Kato kid làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-16 21:35:34