Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Kato kid. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Kato kid

Kato kid
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▓█████████████▓▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░▒████▓▓▒▒░▒▒▒░▒▒▒▒▒▒▓▓████▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░▒███▓░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒███████▓▓▒░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░▒██▓░░░░▒▒███▓▓▒░░░░░░░░░░░░░▓▓▒▒▒▒▒▓██████▓░░░░░░░ ░░░░░░░▒██▓░░░▓███▓▒░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░▒▓▓███▓████▒▒░░░ ░░░░░░██▓░░▒▓██▓░░▒▓██████▓░░░░░░░▒░░░░░░▒██▓▒░░░▓███▒▓▒░░░░ ░░░░░██░░▓███▒░░▒██▒░░░░▒▒██▓░░░░░░░░░░░██▒░░░░▒████▒█░░░░░░ ░░░░██░▒▓▒▓▓░░░██░░░░░░░░░░░█▓░░░░░░░░░██░░░░░░▒███░░█▒░░░░░ ░░░▓█░░░░░░░░░██░░░░░░░░░░░░▓█░░░░░░░░██░░░░░░░░░░░░░█▒░░░░░ ░░░█▓░░░░░░░░░█▒░░████░░░░░░░█▒░░░░░░░██░░░░░░░░░░░░███░░░░░ ░░▒█░░░░░░░▒▓▒█▓░▓████▓░░░░░▒█░░░░░░░░▒█▒░░░░░░░░░░██░█▒░░░░ ░░██░░░░░▒▓▒▓▒██▒▒▓▓▓░░░░░░░██░░░░░░░░░▒████▓███████▓░█▒░░░░ ░░█▓░░░░░▒░░░▒░▒██▓▒░░░░░▒██▓░░░░░░░░░░░░░░██▓░░░░░░▒██▓░░░░ ░░█░░░░░░░░░▓▒░░░░▒▓██████▓░░░░░░░░░░░░░░▒██░░░▓█▓▓▒░░░██░░░ ░▒█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓▒▓▒▒▒▒▒▓▓▓▓██░░▓█▓░▒▒██▒░░██░░ ░▓█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▓▓▒░░██░░██▓░▒░▒░██░░▒█░░ ░██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒░░░██░░▓█░█▓░█▒█▓█▓░░█░░ ░██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒░▒▒░░▓█▓░░██░█▒▒█▒█▒▓█░░█░░ ░██░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒░░░░░░░░░░▓█░░░█▒░░░░▒▒░░▒█░▓█░░ ░▒█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░█▒░░█▒░░░░░░░░▓█░█▓░░ ░░█▓░▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▓█░░█▒░░░░░░░░█░▒█░░░ ░░▓█░░▒░░▒▒░░▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█░░█▒░░░░░░░█▓░█▓░░░ ░░░█▒░░▒░░▒░░▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█░░█▒░░░░░░▓█░░█░░░░ ░░░██░░░▒░▒░░░▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█░░█▒░░░░░░██░░█░░░░ ░░░░█▓░░░▒░▒░░░░▒▒░░░░░▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░▒█░▒█░░░░░░░█▒░░█▓░░░ ░░░░▓█░░░░▒▒░░░░░▒▒░░░░░░▒▒▒▓▓▓▒░░░░░░░██░██░░░░░░░██░░▓█░░░ ░░░░░██░░░▒░▒░░░░░▒░░░░░░░░▒░▒▒▓█▒░░░░▒█░░█▓▒▓▓▓▒░░▓█░░░█▒░░ ░░░░░▒█▒░░░▒▒▒░░░░▒░░░░░░░░░░▒▒▒░▒▓░░░██░▒█░░░░▒▓▓░░██░░█▒░░ ░░░░░░▒█▒░░░▒░▒░░░▒░░░░░░▒▒▒░░░░▒▒░░░▒█░░██░░░░░░░█░▒█░░█▒░░ ░░░░░░░▓█░░░▒░▒░░░░▒▒░░░░▓▒▒▓▓▓▒░░▓▒░██░░██▒▒▒▒▓▒▓▓███░░█▒░░ ░░░░░░░░██░░░▒░▒░░░░░▒▒░░░░░░░░▓█▓░░░█▓░░██░▓█░█░█░░█▒░░█▒░░ ░░░░░░░░░██░░░░▒▒░░░░░░▒▒░░░░░░░░▒█▓░█▓░░▓█▒▒█▒█░█▒██░░▒█░░░ ░░░░░░░░░░██▒░░░░▒░░░▒░░░▒▒░░░░░░░░▒▓██░░░██░░░░▒▒██░░░██░░░ ░░░░░░░░░░░▓██░░░░░░░░▒▒░░░▒░░░░░░░░░▓█░░░░▓███▓▓██░░░██░░░░ ░░░░░░░░░░░░░▓██▒░░░░░░▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░██░░░░░░▒▒▒░░░░██░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░▓███▒░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░▓██▒░░░░░░░▒███░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓███▓▒░░░░░░░▒░░▒▒▒▒░░░▒██▓██████▓░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒████▓▒▒░░░░░░░░░░░░░░░▓██▒░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓████▓░░░░░░░▓█████▒░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒█████████▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄░░▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██▌░░▒▒▒▒ ▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄▄███▀░░░░▒▒▒ ▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█████░▄█░░░░▒▒ ▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄████████▀░░░░▒▒ ▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄█████████░░░░░░░▒ ▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄███████▌░░░░░░░▒ ▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄█████████░░░░░░░░▒ ▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▄███████████▌░░░░░░░░▒ ▒░░░░░░░░░░░░░░░▄▄▄▄██████████████▌░░░░░░░░▒ ▒░░░░░░░░░░░▄▄███████████████████▌░░░░░░░░░▒ ▒░░░░░░░░░▄██████████████████████▌░░░░░░░░░▒ ▒░░░░░░░░████████████████████████░░░░░░░░░░▒ ▒█░░░░░▐██████████▌░▀▀███████████░░░░░░░░░░▒ ▐██░░░▄██████████▌░░░░░░░░░▀██▐█▌░░░░░░░░░▒▒ ▒██████░█████████░░░░░░░░░░░▐█▐█▌░░░░░░░░░▒▒ ▒▒▀▀▀▀░░░██████▀░░░░░░░░░░░░▐█▐█▌░░░░░░░░▒▒▒ ▒▒▒▒▒░░░░▐█████▌░░░░░░░░░░░░▐█▐█▌░░░░░░░▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒░░░░███▀██░░░░░░░░░░░░░█░█▌░░░░░░▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒░▐██░░░██░░░░░░░░▄▄████████▄▒▒▒▒▒▒▒▒ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒██▌░░░░█▄░░░░░░▄███████████████████ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▐██▒▒░░░██▄▄███████████████████████ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▐██▒▒▄████████████████████████████ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▄▄████████████████████████████████ ████████████████████████████████████████████ _______________________¶¶¶ _____________________¶¶_¶_¶ ____________________¶¶__¶__¶ ___________________¶___¶___¶ __________________¶____¶___¶ _________________¶____¶_____¶¶ ________________¶____¶__¶¶____¶¶ _______________¶_____¶__¶¶¶¶_¶__¶¶ _______________¶_____¶_¶¶¶¶¶¶_____¶ ______________¶_____¶____¶¶¶_______¶ _____________¶____¶¶_¶¶¶¶___________¶ _____________¶___¶_¶¶_______________¶ _____________¶__¶___________________¶ ____________¶___¶___________________¶ ___________¶___¶____________________¶ ________¶¶¶____¶___________________¶ ______¶¶__¶___¶____________________¶ _____¶____¶___¶____________________¶ ______¶¶¶_¶_¶_¶___________________¶ ________¶_¶¶__¶___________________¶ ______¶¶¶¶¶___¶____________________¶¶ ____¶¶_______¶_______________________¶ ___¶_________¶________________________¶ __¶__________¶_________________________¶ _¶___________¶__________________________¶ ¶____________¶_________________¶¶¶_______¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶_________________¶__¶ _________¶___¶________________¶_______¶¶_¶ _________¶___¶_______________¶__________¶ __________¶___¶_____________¶ __________¶___¶____________¶ ___________¶___¶__________¶ ____________¶___¶________¶ _____________¶___¶_______¶ ______________¶___¶______¶ _______________¶___¶_____¶ ________________¶___¶____¶ _________________¶___¶___¶ ___________________¶__¶___¶ _____________________¶_¶___¶¶ _______________________¶¶____¶¶¶¶¶¶ ________________________¶_____________¶¶¶ ________________________¶________________¶¶ _______________________¶_____¶¶______¶¶¶ ______________________¶______¶_¶¶¶¶¶¶ _____________________¶_____¶¶ _____________________¶__¶¶¶ _____________________¶_¶ ════════════════════════════════════════ ══════════════════░░░═══════════════════ ══════════════░▓▓███████▓▒░═══▒██░══════ ═══════════▒██▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓█▒▒██████═════ ═════════███████═══░░░░░░░░▓███░═███════ ════════▒████████▓══░░░░░░═███▒▒══███═══ ══════░██▒═════████══░░░░░░██══▒▓░═█░═══ ═════░█▓░░░░░░══░███══░░░░░═══▒██▓▒═════ ════░█▓░░░░░░░░░══███═░░░░░══██████▒════ ════█▓░═░░░░░░░░░══███═░░░░═███═▒███▒═══ ═══▓▓░░░░░░░░░░░░░══██═░░░═▒██════██▓▒══ ══▒█▒░░░░░░░░░░░░░░═══░░░░═██═════███▓══ ══█▓═░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░═██═════░██▓▓═ ═▒█░░░░░░░══════░░░░░░░░░═░█▓═════░██░█═ ═█▓░░░░░░═█████▒══░░░░░░░░▒█░═███═░██░█═ ░█▒░░░░░░═███████▓══░░░░░═▒█▓█████═██░▓█ ▒▓░░░░░░░░═══░▓████══░░░░░░███████░██░▒█ ▓▒░░░░░░░░░═░═══░███▒═░░░══███████▓██░▒█ ▓▒░░░░░░░░░░░░░░══███░░░░░═█████████▒░▒▓ █▒░░░░░░░░░░░░░░░══▒░░░░░░═░████████░▒▒▓ ▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░═███████▒░▒░▓ █▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░══▓████▒░▒▒▒▒ █▒░▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░═░▒▒░░▒▒▒▒▓ █▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▓ █▒░▒░░░░░░░░██═░░░░░░░░░░░░░░░░▒░▒▒▒▒▒▒▓ █▓░▒▒░░░░░░═██░═░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒█ ██░▒▒▒░░░░░═██▒═░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█ ▓█▒░▒▒░░░░░═▒██═░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█ ░█▒░▒▒░▒░░░░═██▒═░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█ ═██░▒▒▒▒▒░░░═░██░═░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒█▒ ═▓█▒░▒▒▒▒▒░░░═▓██░═░░░░▒░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░██═ ══██▒▒▒▒▒▒▒░▒░═███▓═░░░░▒▒▒▒▒▒░░▒▒▒░▒█▓═ ══▒█▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒░═▓███▓░═░░░░░░░▓█▓▒▒▒██══ ═══██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░▒█████▓▓▒▓▓█████░▒▓█░══ ════██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░▒███████████▓░▒▓█▒═══ ═════██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░▓█████▓▒░░░▓█▓════ ═════░██▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░▒░▒██▓═════ ═══════███▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░▓██▓══════ ════════▓███▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░▒▒███░═══════ ═════════░████▓▒▒▒▒▒▒░▒▒▒▒▓███▓═════════ ═══════════░▓██████▓▓███████▒═══════════ ══════════════░▓█████████▒░═════════════ ════════════════════════════════════════

Luyện toán

22 -Trung bình 7.86 - Tổng điểm 2358

Lần cuối làm bài: 2019-11-17 21:08:40
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 20:40:51
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 10:03:01
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Hai góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2019-07-26 16:29:17
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tổng ba góc của một tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 21:03:47
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-05-16 20:19:26
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 19:17:15
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 19:16:25
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-03-26 21:20:32
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Phân số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2019-02-02 15:28:29

Luyện văn - Tiếng Việt

9 -Trung bình 6.77 - Tổng điểm 1286

Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cuộc chia tay của những con búp bê
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 08:44:38
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cổng trường mở ra
Lần cuối làm bài: 2019-07-18 08:53:19
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Buổi học cuối cùng
Lần cuối làm bài: 2019-04-22 20:07:30
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: i, a (bi, cá)
Lần cuối làm bài: 2017-12-04 20:51:26
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: ê, v (bê, ve)
Lần cuối làm bài: 2018-01-16 08:18:27
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Dấu hỏi, dấu nặng
Lần cuối làm bài: 2017-11-07 07:33:31
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2017-10-30 21:24:09
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2017-10-14 09:02:11
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2017-10-12 20:58:06

Luyện Tiếng Anh

89 -Trung bình 7.83 - Tổng điểm 9480

Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-07-18 09:25:44
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-07-15 08:40:47
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 20:18:33
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 20:19:26
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: could/ will be able to
Lần cuối làm bài: 2019-04-25 21:05:25
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /ɔɪ/ - /aʊ/
Lần cuối làm bài: 2019-04-26 19:36:18
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: Let's 'go green'!
Lần cuối làm bài: 2019-04-26 19:33:07
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-05-01 20:22:15
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: will/ might
Lần cuối làm bài: 2019-04-19 20:14:43
Kato kid đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /dr/ - /tr/
Lần cuối làm bài: 2019-04-19 20:12:33

Điểm thi

Kato kid làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-20 20:24:50
Kato kid làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-20 20:22:49
Kato kid làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-14 21:43:30
Kato kid làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-28 21:44:08
Kato kid làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-08-28 20:07:16
Kato kid làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-08-28 20:01:04
Kato kid làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-06 14:54:12
Kato kid làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-04-26 20:34:48
Kato kid làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-19 21:48:03
Kato kid làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-04-19 21:07:47
Kato kid làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-18 22:03:49
Kato kid làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-18 21:59:45
Kato kid làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-04-18 21:43:32
Kato kid làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-04-18 21:39:28
Kato kid làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-18 21:03:56
Kato kid làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-04-18 20:52:03
Kato kid làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-04-17 21:45:22
Kato kid làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-17 21:42:45
Kato kid làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-17 21:41:43
Kato kid làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-17 21:40:04
Kato kid làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-04-17 21:37:47
Kato kid làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-04-17 21:33:40
Kato kid làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-17 21:31:09
Kato kid làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-04-16 22:07:52
Kato kid làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-04-16 22:03:40
Kato kid làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-04-16 22:00:07
Kato kid làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-16 21:56:22
Kato kid làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-04-16 21:50:46
Kato kid làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-04-16 21:39:13
Kato kid làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-16 21:35:34