Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Ngọc Tuấn. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Ngọc Tuấn

Nguyễn Ngọc Tuấn
Hỏi thế gian, ai là người giỏi TOÁN? giải giùm tôi bài toán TÌNH YÊU.. giả thiết rằng tôi yêu người ấy....Chứng minh rằng người ấy cũng yêu tôi....

Điểm thi

Nguyễn Ngọc Tuấn làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-13 20:51:25
Nguyễn Ngọc Tuấn làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-04-20 12:02:54

Luyện toán

10 -Trung bình 6.22 - Tổng điểm 1119

Nguyễn Ngọc Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh
Lần cuối làm bài: 2018-05-20 11:13:57
Nguyễn Ngọc Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-05-20 11:25:44
Nguyễn Ngọc Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2018-09-15 21:38:42
Nguyễn Ngọc Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia, tia đối nhau
Lần cuối làm bài: 2018-05-21 11:21:26
Nguyễn Ngọc Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số đối, giá trị tuyệt đối
Lần cuối làm bài: 2018-05-21 16:20:48
Nguyễn Ngọc Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2018-05-22 16:05:25
Nguyễn Ngọc Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2018-05-23 16:55:45
Nguyễn Ngọc Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia nằm giữa hai tia
Lần cuối làm bài: 2018-05-30 17:17:45
Nguyễn Ngọc Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2018-06-03 20:46:35
Nguyễn Ngọc Tuấn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-09-15 21:34:17