Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với khongtheanh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

khongtheanh

khongtheanh
chao cac ban da ghe qua nha minh

Điểm thi

khongtheanh làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2015 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-07-13 14:50:48
khongtheanh làm bài Kiểm tra tháng 1 năm 2015 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2015-07-11 15:01:21
khongtheanh làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-07-02 14:50:10
khongtheanh làm bài Kiểm tra tháng 6 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-06-29 08:55:27

Luyện toán

0 -Trung bình 4.82 - Tổng điểm 578