Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ✰๖ۣۜCɦυộт ๖ۣۜHαмʂтεɾ ✰. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

✰๖ۣۜCɦυộт ๖ۣۜHαмʂтεɾ ✰

✰๖ۣۜCɦυộт ๖ۣۜHαмʂтεɾ ✰
Nếu đã phá lệ lần 1 thì sẽ có phá lệ lần 2; nếu đã có phá lệ lần 2 thì sẽ có phá lệ lần 3. Vậy nên để ko có phá lệ lần 3, t sẽ không phá lệ lần 2.

Luyện toán

4 -Trung bình 7.91 - Tổng điểm 791

✰๖ۣۜCɦυộт ๖ۣۜHαмʂтεɾ ✰ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-03-10 13:00:14
✰๖ۣۜCɦυộт ๖ۣۜHαмʂтεɾ ✰ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2018-07-12 09:41:56
✰๖ۣۜCɦυộт ๖ۣۜHαмʂтεɾ ✰ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-07-05 07:23:05
✰๖ۣۜCɦυộт ๖ۣۜHαмʂтεɾ ✰ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2018-06-22 08:18:36

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-07-12 09:45:09
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-06-19 20:43:23