Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ๛Ňɠũ Vị Čáէツ. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

๛Ňɠũ Vị Čáէツ

๛Ňɠũ Vị Čáէツ

Luyện toán

4 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 400

๛Ňɠũ Vị Čáէツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2018-07-12 09:41:56
๛Ňɠũ Vị Čáէツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-07-05 07:23:05
๛Ňɠũ Vị Čáէツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-03-10 13:00:14
๛Ňɠũ Vị Čáէツ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2018-06-22 08:18:36

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-07-12 09:45:09
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-06-19 20:43:23