Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Mon_Nguyễn. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Mon_Nguyễn

Mon_Nguyễn
\"Cảm xúc của con người đôi khi còn bất ổn hơn cả những ma thuật sâu thẳm nhất\" ~ Ahri

Luyện toán

46 -Trung bình 9.97 - Tổng điểm 4685

Mon_Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Là số tự nhiên hay số nguyên?
Lần cuối làm bài: 2018-02-28 15:58:45
Mon_Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-01-04 15:20:15
Mon_Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2018-06-16 21:28:49
Mon_Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2017-04-13 06:12:02
Mon_Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính biểu thức có chứa lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2017-04-12 06:11:23
Mon_Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-01-08 07:56:20
Mon_Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2017-04-12 05:52:40
Mon_Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2017-04-12 05:48:45
Mon_Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2017-04-12 05:45:41
Mon_Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa của số nguyên
Lần cuối làm bài: 2017-04-11 20:20:18

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Mon_Nguyễn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2018-10-12 20:15:09

Điểm thi

Mon_Nguyễn làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-31 12:18:37