Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Hà Tuấn Khôi. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Hà Tuấn Khôi

Hà Tuấn Khôi
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-05-11 21:05:23
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2015-05-11 21:01:52
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-04-06 20:34:51
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-03-24 10:43:50
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-03-24 10:27:40
Hà Tuấn Khôi làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2014 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2015-03-24 09:58:11
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-01-28 15:42:18
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2015-01-28 15:15:53
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2015-01-23 15:07:16
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-11-30 20:37:02
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-10-23 21:34:12
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2014-10-22 16:14:58
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-10-22 15:53:35
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-10-22 15:43:42
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-10-22 15:33:30

Luyện toán

0 -Trung bình 4.14 - Tổng điểm 207