Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Phạm Ngọc Khôi. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Phạm Ngọc Khôi

Nguyễn Phạm Ngọc Khôi
Chào mừng các bạn ghé thăm ngôi nhà của mình !Vào nhà thì kết bạn với mình nha

Luyện toán

25 -Trung bình 7.55 - Tổng điểm 2567

Nguyễn Phạm Ngọc Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2017-08-17 11:18:57
Nguyễn Phạm Ngọc Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-08-02 07:47:30
Nguyễn Phạm Ngọc Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia cho số có hai chữ số
Lần cuối làm bài: 2017-05-07 10:40:54
Nguyễn Phạm Ngọc Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2017-03-19 09:35:42
Nguyễn Phạm Ngọc Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2017-03-18 15:43:59
Nguyễn Phạm Ngọc Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2017-03-17 19:20:39
Nguyễn Phạm Ngọc Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2017-03-17 18:28:25
Nguyễn Phạm Ngọc Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2017-03-16 20:16:14
Nguyễn Phạm Ngọc Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2017-03-16 19:58:23
Nguyễn Phạm Ngọc Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc số liệu từ hình vẽ
Lần cuối làm bài: 2017-03-16 10:47:23

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-11 14:44:36
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-11 12:12:59
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-07 20:24:58