Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với khoilaba. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

khoilaba

khoilaba
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

1 -Trung bình 3.87 - Tổng điểm 232

khoilaba đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 100( cộng không nhớ )
Lần cuối làm bài: 2018-10-27 21:49:41

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 8.90 - Tổng điểm 89

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

khoilaba làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-06-24 14:20:09
khoilaba làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-10-25 22:04:36
khoilaba làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-28 21:48:00
khoilaba làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-05-12 21:26:58