Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đỗ Xuân Hoàng Khôi. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đỗ Xuân Hoàng Khôi

Đỗ Xuân Hoàng Khôi
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

75 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 7500

Đỗ Xuân Hoàng Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2017-03-06 10:38:35
Đỗ Xuân Hoàng Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ
Lần cuối làm bài: 2017-03-31 21:07:09
Đỗ Xuân Hoàng Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2017-03-06 10:05:02
Đỗ Xuân Hoàng Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem lịch tuần, tháng
Lần cuối làm bài: 2017-03-31 21:02:22
Đỗ Xuân Hoàng Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa số La Mã và số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2017-03-08 20:41:02
Đỗ Xuân Hoàng Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết mệnh giá tiền
Lần cuối làm bài: 2017-03-03 22:13:42
Đỗ Xuân Hoàng Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính số tiền
Lần cuối làm bài: 2017-03-06 10:30:01
Đỗ Xuân Hoàng Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn cách trả tiền
Lần cuối làm bài: 2017-03-08 20:44:01
Đỗ Xuân Hoàng Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đoán chữ số
Lần cuối làm bài: 2017-03-06 14:27:16
Lần cuối làm bài: 2017-03-24 20:48:02
Đỗ Xuân Hoàng Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thế kỷ thứ mấy?
Lần cuối làm bài: 2017-03-08 20:47:16
Đỗ Xuân Hoàng Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo thời gian
Lần cuối làm bài: 2017-03-06 12:12:33
Đỗ Xuân Hoàng Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các phép tính về thời gian
Lần cuối làm bài: 2018-09-12 19:48:22
Đỗ Xuân Hoàng Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2017-03-06 10:14:22
Đỗ Xuân Hoàng Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa các đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2017-03-23 21:47:56
Đỗ Xuân Hoàng Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giờ - phút - giây
Lần cuối làm bài: 2017-03-21 20:50:17
Đỗ Xuân Hoàng Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vẽ đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2017-03-06 11:41:57
Đỗ Xuân Hoàng Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất phép tính
Lần cuối làm bài: 2017-03-24 21:09:51
Đỗ Xuân Hoàng Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số trên trục số - trong khoảng [0,1]
Lần cuối làm bài: 2017-03-06 13:12:09
Đỗ Xuân Hoàng Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phân số dựa trên trục số
Lần cuối làm bài: 2017-10-01 16:12:33
Đỗ Xuân Hoàng Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu diễn số tự nhiên thành phân số
Lần cuối làm bài: 2017-03-05 10:58:42
Đỗ Xuân Hoàng Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai phân số có cùng mẫu số
Lần cuối làm bài: 2017-03-06 10:19:18
Đỗ Xuân Hoàng Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số phần trăm - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2018-09-12 19:52:46
Đỗ Xuân Hoàng Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9, 10
Lần cuối làm bài: 2018-01-31 19:47:39
Đỗ Xuân Hoàng Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc số đo góc với thước đo độ
Lần cuối làm bài: 2017-03-23 21:53:35
Lần cuối làm bài: 2017-10-18 20:28:16
Đỗ Xuân Hoàng Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hai số biết tổng hoặc hiệu và tỉ lệ
Lần cuối làm bài: 2017-03-08 21:49:21
Lần cuối làm bài: 2018-09-26 20:51:43
Đỗ Xuân Hoàng Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chu vi, diện tích hình tròn
Lần cuối làm bài: 2018-09-26 19:49:11
Đỗ Xuân Hoàng Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hỗn số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2017-03-06 12:23:13
Đỗ Xuân Hoàng Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính nhanh
Lần cuối làm bài: 2018-09-26 20:47:36
Đỗ Xuân Hoàng Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hai số
Lần cuối làm bài: 2017-03-06 12:05:36
Đỗ Xuân Hoàng Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn - giải dựa trên biểu đồ Ven
Lần cuối làm bài: 2017-03-06 13:35:42
Đỗ Xuân Hoàng Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
Lần cuối làm bài: 2017-12-13 21:01:24
Đỗ Xuân Hoàng Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán chia hết, chia có dư
Lần cuối làm bài: 2019-08-23 21:31:46
Đỗ Xuân Hoàng Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán giải bằng biểu đồ Ven
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 21:57:54
Đỗ Xuân Hoàng Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc số liệu từ hình vẽ
Lần cuối làm bài: 2017-03-06 10:35:20
Đỗ Xuân Hoàng Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình chữ nhật, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2017-03-06 11:33:23
Đỗ Xuân Hoàng Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình bình hành
Lần cuối làm bài: 2017-03-31 21:25:26
Đỗ Xuân Hoàng Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số
Lần cuối làm bài: 2017-11-28 19:55:06
Đỗ Xuân Hoàng Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số
Lần cuối làm bài: 2019-09-30 21:20:13
Đỗ Xuân Hoàng Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số tự nhiên n thỏa mãn điều kiện chia hết
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 22:18:15
Đỗ Xuân Hoàng Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hỗn số
Lần cuối làm bài: 2018-09-12 19:47:56
Đỗ Xuân Hoàng Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích
Lần cuối làm bài: 2018-09-14 19:43:08
Đỗ Xuân Hoàng Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2019-08-23 21:57:12
Đỗ Xuân Hoàng Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-08-23 22:07:25
Lần cuối làm bài: 2019-08-23 21:51:22
Đỗ Xuân Hoàng Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Ghi số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-08-23 22:10:53
Đỗ Xuân Hoàng Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Phép cộng và phép nhân
Lần cuối làm bài: 2019-08-23 22:17:40
Đỗ Xuân Hoàng Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Điểm. Đường thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-10-29 19:50:09
Đỗ Xuân Hoàng Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Ba điểm thẳng hàng
Lần cuối làm bài: 2019-09-10 21:31:58
Đỗ Xuân Hoàng Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Phép trừ và phép chia
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 21:26:07
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 21:30:34
Đỗ Xuân Hoàng Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 21:36:42
Đỗ Xuân Hoàng Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Thứ tự thực hiện các phép tính
Lần cuối làm bài: 2019-09-10 21:43:30
Đỗ Xuân Hoàng Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Tính chất chia hết của một tổng
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 21:19:10
Đỗ Xuân Hoàng Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5
Lần cuối làm bài: 2019-09-10 22:10:26
Đỗ Xuân Hoàng Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 21:55:23
Đỗ Xuân Hoàng Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Khi nào thì AM + MB = AB?
Lần cuối làm bài: 2019-10-29 20:58:03
Đỗ Xuân Hoàng Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài
Lần cuối làm bài: 2019-11-08 21:03:22
Đỗ Xuân Hoàng Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giới thiệu về biểu đồ hình quạt
Lần cuối làm bài: 2018-09-26 20:39:16
Đỗ Xuân Hoàng Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình hộp chữ nhật, hình lập phương
Lần cuối làm bài: 2018-09-26 20:31:07
Đỗ Xuân Hoàng Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: Ước và bội
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 22:02:37
Đỗ Xuân Hoàng Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 14: Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố
Lần cuối làm bài: 2019-09-10 21:27:05
Đỗ Xuân Hoàng Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 15: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 21:13:24
Đỗ Xuân Hoàng Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 16: Ước chung và bội chung
Lần cuối làm bài: 2019-10-28 22:10:07
Đỗ Xuân Hoàng Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 17: Ước chung lớn nhất
Lần cuối làm bài: 2019-10-28 22:24:17
Đỗ Xuân Hoàng Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mét khối
Lần cuối làm bài: 2018-09-26 19:45:55
Đỗ Xuân Hoàng Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 18: Bội chung nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2019-10-28 22:31:42
Đỗ Xuân Hoàng Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 19: Ôn tập chương I
Lần cuối làm bài: 2019-10-28 22:43:02
Đỗ Xuân Hoàng Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-10-29 21:24:34
Đỗ Xuân Hoàng Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thể tích hình lập phương
Lần cuối làm bài: 2018-09-12 21:15:24
Đỗ Xuân Hoàng Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu
Lần cuối làm bài: 2018-09-26 19:48:58
Đỗ Xuân Hoàng Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2019-12-15 10:27:37
Đỗ Xuân Hoàng Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Nửa mặt phẳng
Lần cuối làm bài: 2019-12-25 21:15:20

Luyện văn - Tiếng Việt

14 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1400

Đỗ Xuân Hoàng Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lòng dân
Lần cuối làm bài: 2018-09-19 20:41:49
Đỗ Xuân Hoàng Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nếu chúng mình có phép lạ
Lần cuối làm bài: 2017-10-24 22:04:25
Lần cuối làm bài: 2017-10-24 22:02:34
Lần cuối làm bài: 2017-10-24 21:50:42
Đỗ Xuân Hoàng Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thưa chuyện với mẹ
Lần cuối làm bài: 2017-11-01 20:30:43
Đỗ Xuân Hoàng Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Thợ rèn. Phân biệt l/n, uôn/uông
Lần cuối làm bài: 2017-11-01 20:41:48
Đỗ Xuân Hoàng Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Ước mơ
Lần cuối làm bài: 2017-11-01 20:44:54
Đỗ Xuân Hoàng Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Điều ước của vua Mi-dát
Lần cuối làm bài: 2017-11-01 20:46:28
Đỗ Xuân Hoàng Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập phát triển câu chuyện
Lần cuối làm bài: 2017-11-01 20:49:18
Đỗ Xuân Hoàng Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ông Trạng thả diều
Lần cuối làm bài: 2017-11-18 17:02:37
Đỗ Xuân Hoàng Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chú Đất Nung
Lần cuối làm bài: 2017-12-06 21:51:39
Đỗ Xuân Hoàng Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tuổi Ngựa
Lần cuối làm bài: 2017-12-13 21:04:14
Đỗ Xuân Hoàng Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập miêu tả đồ vật
Lần cuối làm bài: 2017-12-13 21:06:52
Đỗ Xuân Hoàng Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập giới thiệu địa phương
Lần cuối làm bài: 2017-12-19 20:42:58

Luyện Tiếng Anh

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

Đỗ Xuân Hoàng Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2018-09-12 20:13:17
Đỗ Xuân Hoàng Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2018-09-26 20:25:13

Điểm thi

Đỗ Xuân Hoàng Khôi làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-12-25 21:11:14
Đỗ Xuân Hoàng Khôi làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-25 21:05:37
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-29 18:37:37
Đỗ Xuân Hoàng Khôi làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 11 điểm
Điểm cao nhất: 11, Nộp bài lúc 2019-09-26 21:22:02
Đỗ Xuân Hoàng Khôi làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-09-09 21:48:03
Đỗ Xuân Hoàng Khôi làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-26 21:13:50
Đỗ Xuân Hoàng Khôi làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-09-18 20:36:55
Đỗ Xuân Hoàng Khôi làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-09-18 20:28:45
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-09-14 19:59:48
Đỗ Xuân Hoàng Khôi làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-09-12 21:22:30
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-09-12 20:48:05
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-09-12 20:37:13
Đỗ Xuân Hoàng Khôi làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-11 22:00:19
Đỗ Xuân Hoàng Khôi làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-01-19 19:34:57
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-06 22:22:59
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2017-10-18 20:36:45
Đỗ Xuân Hoàng Khôi làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-26 22:12:23
Đỗ Xuân Hoàng Khôi làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-09-26 22:08:42
Đỗ Xuân Hoàng Khôi làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-24 10:45:42
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-09-24 10:42:24
Đỗ Xuân Hoàng Khôi làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2017-09-24 10:36:26
Đỗ Xuân Hoàng Khôi làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-08-27 15:56:08
Đỗ Xuân Hoàng Khôi làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-08-27 15:50:55
Đỗ Xuân Hoàng Khôi làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-24 21:12:13
Đỗ Xuân Hoàng Khôi làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-06 13:04:13
Đỗ Xuân Hoàng Khôi làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-06 12:59:43
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-06 12:57:30
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-06 12:54:02
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-06 12:51:50
Đỗ Xuân Hoàng Khôi làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-06 12:49:18