Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đỗ Xuân Hoàng Khôi. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đỗ Xuân Hoàng Khôi

Đỗ Xuân Hoàng Khôi
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

75 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 7500

Đỗ Xuân Hoàng Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Nửa mặt phẳng
Lần cuối làm bài: 2019-12-25 21:15:20
Đỗ Xuân Hoàng Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu
Lần cuối làm bài: 2019-12-15 10:27:37
Đỗ Xuân Hoàng Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài
Lần cuối làm bài: 2019-11-08 21:03:22
Đỗ Xuân Hoàng Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-10-29 21:24:34
Đỗ Xuân Hoàng Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Khi nào thì AM + MB = AB?
Lần cuối làm bài: 2019-10-29 20:58:03
Đỗ Xuân Hoàng Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Điểm. Đường thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-10-29 19:50:09
Đỗ Xuân Hoàng Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 19: Ôn tập chương I
Lần cuối làm bài: 2019-10-28 22:43:02
Đỗ Xuân Hoàng Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 18: Bội chung nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2019-10-28 22:31:42
Đỗ Xuân Hoàng Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 17: Ước chung lớn nhất
Lần cuối làm bài: 2019-10-28 22:24:17
Đỗ Xuân Hoàng Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 16: Ước chung và bội chung
Lần cuối làm bài: 2019-10-28 22:10:07

Luyện văn - Tiếng Việt

14 -Trung bình 8.64 - Tổng điểm 2073

Đỗ Xuân Hoàng Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập giới thiệu địa phương
Lần cuối làm bài: 2017-12-19 20:42:58
Đỗ Xuân Hoàng Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập miêu tả đồ vật
Lần cuối làm bài: 2017-12-13 21:06:52
Đỗ Xuân Hoàng Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tuổi Ngựa
Lần cuối làm bài: 2017-12-13 21:04:14
Đỗ Xuân Hoàng Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chú Đất Nung
Lần cuối làm bài: 2017-12-06 21:51:39
Đỗ Xuân Hoàng Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ông Trạng thả diều
Lần cuối làm bài: 2017-11-18 17:02:37
Đỗ Xuân Hoàng Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Luyện tập phát triển câu chuyện
Lần cuối làm bài: 2017-11-01 20:49:18
Đỗ Xuân Hoàng Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Điều ước của vua Mi-dát
Lần cuối làm bài: 2017-11-01 20:46:28
Đỗ Xuân Hoàng Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Ước mơ
Lần cuối làm bài: 2017-11-01 20:44:54
Đỗ Xuân Hoàng Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Thợ rèn. Phân biệt l/n, uôn/uông
Lần cuối làm bài: 2017-11-01 20:41:48
Đỗ Xuân Hoàng Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thưa chuyện với mẹ
Lần cuối làm bài: 2017-11-01 20:30:43

Luyện Tiếng Anh

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

Đỗ Xuân Hoàng Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2018-09-26 20:25:13
Đỗ Xuân Hoàng Khôi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2018-09-12 20:13:17

Điểm thi

Đỗ Xuân Hoàng Khôi làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-12-25 21:11:14
Đỗ Xuân Hoàng Khôi làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-25 21:05:37
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-29 18:37:37
Đỗ Xuân Hoàng Khôi làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 11 điểm
Điểm cao nhất: 11, Nộp bài lúc 2019-09-26 21:22:02
Đỗ Xuân Hoàng Khôi làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-09-09 21:48:03
Đỗ Xuân Hoàng Khôi làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-26 21:13:50
Đỗ Xuân Hoàng Khôi làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-09-18 20:36:55
Đỗ Xuân Hoàng Khôi làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-09-18 20:28:45
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-09-14 19:59:48
Đỗ Xuân Hoàng Khôi làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-09-12 21:22:30
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-09-12 20:48:05
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-09-12 20:37:13
Đỗ Xuân Hoàng Khôi làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-11 22:00:19
Đỗ Xuân Hoàng Khôi làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-01-19 19:34:57
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-06 22:22:59
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2017-10-18 20:36:45
Đỗ Xuân Hoàng Khôi làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-26 22:12:23
Đỗ Xuân Hoàng Khôi làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-09-26 22:08:42
Đỗ Xuân Hoàng Khôi làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-24 10:45:42
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-09-24 10:42:24
Đỗ Xuân Hoàng Khôi làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2017-09-24 10:36:26
Đỗ Xuân Hoàng Khôi làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-08-27 15:56:08
Đỗ Xuân Hoàng Khôi làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-08-27 15:50:55
Đỗ Xuân Hoàng Khôi làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-24 21:12:13
Đỗ Xuân Hoàng Khôi làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-06 13:04:13
Đỗ Xuân Hoàng Khôi làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-06 12:59:43
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-06 12:57:30
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-06 12:54:02
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-06 12:51:50
Đỗ Xuân Hoàng Khôi làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-06 12:49:18