Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trịnh Đăng Khoa. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trịnh Đăng Khoa

Trịnh Đăng Khoa
hỡi các anh em nhào vô

Luyện toán

14 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1400

Trịnh Đăng Khoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập: Lớn hơn, bé hơn
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 11:21:35
Trịnh Đăng Khoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 17:12:22
Trịnh Đăng Khoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 06:25:36
Trịnh Đăng Khoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số (9 + 5)
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 05:54:28
Trịnh Đăng Khoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 29 + 5
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 15:26:19
Trịnh Đăng Khoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mười một. Mười hai
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 12:33:32
Trịnh Đăng Khoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai mươi. Hai chục
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 12:43:51
Trịnh Đăng Khoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 14 + 3
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 20:32:25
Trịnh Đăng Khoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc, viết , so sánh các số có ba chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 16:57:56
Trịnh Đăng Khoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng ,trừ các số có ba chữ số ( Không có nhớ )
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 04:56:23
Trịnh Đăng Khoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 16:52:02
Trịnh Đăng Khoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dãy số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 20:22:26
Trịnh Đăng Khoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 19:45:55
Trịnh Đăng Khoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Yến, tạ, tấn
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 20:21:20

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi