Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trịnh Đăng Khoa. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trịnh Đăng Khoa

Trịnh Đăng Khoa
hỡi các anh em nhào vô

Luyện toán

14 -Trung bình 7.18 - Tổng điểm 1580

Trịnh Đăng Khoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 29 + 5
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 15:26:19
Trịnh Đăng Khoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 16:52:02
Trịnh Đăng Khoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai mươi. Hai chục
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 12:43:51
Trịnh Đăng Khoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số (9 + 5)
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 05:54:28
Trịnh Đăng Khoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 06:25:36
Trịnh Đăng Khoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 17:12:22
Trịnh Đăng Khoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập: Lớn hơn, bé hơn
Lần cuối làm bài: 2019-10-04 11:21:35
Trịnh Đăng Khoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mười một. Mười hai
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 12:33:32
Trịnh Đăng Khoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng ,trừ các số có ba chữ số ( Không có nhớ )
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 04:56:23
Trịnh Đăng Khoa đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 14 + 3
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 20:32:25

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi